Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Mieczysław
Nazwisko: Adamczyk
Miejsce urodzenia: Krzywda
Data urodzenia: 14-11-1918
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Objęty SO krypt. „Żywność” (prowadzonej od 22.10.1979 do 25.08.1986), w ramach której kontrolowano operacyjnie wojewódzki „kompleks gospodarki żywnościowej”. Od 4.12.1980 jego osobę inwigilowano w odrębnej sprawie. W zachowanych materiałach sprawy nie występuje. IPN BU 0903/40 (42/IV)
Sprawa Operac. Sprawdz.[SOS]/ Kwestion. Ewidenc. [KE]/Sprawa Operac. Rozprac. [SOR] Poddany inwigilacji poprzez SOS krypt. „Rzemieślnik” z powodu kontaktów z przedstawicielami opozycji w Warszawie, kolportowania w Ciechanowie i gminie Grudusk publikacji bezdebitowych oraz zaangażowania w tworzenie i działalność NSZZ RI „Solidarność”, a potem NSZZR „Solidarność Wiejska”. SOS został przekształcony 9.05.1983 na KE, a następnie 16.09.1983 na SOR. Wedle zapisu z dziennika archiwalnego przedmiotem sprawy było „prowadzenie wrogiej działalności” w środowisku „opozycji rolniczej”. Akta sprawy zachowane w stanie szczątkowym (24 karty), ponieważ 4 tomy zostały zniszczone 25.01.1990 (protokół brakowania nr 01/90). IPN BU 0904/675 (846/II), IPN BU 01329/684 (846/2)
Akta internowanego Po wprowadzeniu stanu wojennego miał być internowany z racji podejrzenia, że „może” kolportować bezdebitowe publikacje i zorganizować grupę, „która dopuści się czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych albo znieważenia organu państwowego lub organizacji politycznej”. Zatrzymany w Warszawie 29.01.1982 po ogłoszeniu „poszukiwań ogólnokrajowych, nadzwyczajnych”. Osadzony 2.02.1982 w Iławie, potem w Kwidzynie. Zwolniony z internowania 15.06.1982. IPN Gd 162/86 (84/7/42), IPN Po 161/1
Kandydat na tajnego współpracownika [kTW] Z nieznanych powodów wytypowany na kandydata na tajnego współpracownika. Materiały sprawy jednostka operacyjna zniszczyła „we własnym zakresie”, protokół brakowania nr 01/90. Materiały zniszczono - wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych od 1.04.1987 do 1.04.1989 na wniosek Wydz. VI WUSW Ciechanów z powodu prowadzenia wobec niego rozpracowania operacyjnego. Materiałów brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.