Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Marek
Nazwisko: Jaworski
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 18-02-1961
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR o krypt. "Apel" dot. "nielegalnej organizacji i związku młodzieży oraz ulotek antypaństwowych". Materiały o sygn. 552/II zniszczono 18.12.1989. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko K. Jaworskiemu i innym podejrzanym o "druk i kolportaż ulotek o treści antysocjalistycznej na terenie Włocławka". Tymczasowo aresztowany 01.02.1982. Akt oskarżenia sporządzono 03.03.1982. Akta śledztwa złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO Włocławek 26.10.1982, a następnie wybrakowano 11.10.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 14/89. Akta o sygn. 33/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Sprawa przeciwko K. Jaworskiemu i innym, oskarżonym o „rozpowszechnianie i drukowanie ulotek o treści antypaństwowej” w okresie 08.–31.01.1982 we Włocławku. 31.01.1982 zatrzymany i przeszukano jego mieszkanie. 01.02.1982 WPG Bydgoszcz wszczęła śledztwo (znak: Pg ŚL II 30/82), powierzając jego prowadzenie Wydz. Śledczemu KWMO Włocławek (nr Wl 2/82). Nadzór nad WPG Bydgoszcz objęła Prokuratura POW Bydgoszcz (znak: Po.Nadz. II 30/82). Postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz o tymczasowym aresztowaniu z 01.02.1982. Akt oskarżenia z 03.03.1982. Wyrok z 20.03.1982 skazujący na karę 3 i pół roku więzienia oraz pozbawienia praw publicznych na 3 lata. 09.03.1983 Sąd POW Bydgoszcz zarządził przerwę w odbywaniu kary w związku z postępowaniem o ułaskawienie. Rada Państwa uchwałą PU-1111-46-83 z 30.04.1983 z prawa łaski skorzystała i warunkowo zawiesiła resztę kary na 3 lata. Sąd POW Bydgoszcz postanowieniem z 10.08.1983, sprostowanym 14.11.1983 darował karę pozbawienia praw publicznych. IPN BY 51/80-81
Akta penitencjarne W okresie 08.02.1982 – 04.05.1982 więziony w ZK we Włocławku na podstawie nakazu tymczasowego aresztowania, wydanego przez WPG Bydgoszcz 01.02.1982 i przedłużonego postanowieniem tejże Prokuratury z 25.02.1982. Następnie skazany wyrokiem Sądu POW Bydgoszcz z 20.03.1982 na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za druk i kolportaż nielegalnych ulotek. 04.05.1982 przeniesiony do ZK w Potulicach. Zwolniony 10.03.1983 postanowieniem Sądu POW Bydgoszcz z 09.03.1983. IPN BY 165/26 (39/333a)
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany w kategorii zastrzeżenie wyjazdu za granicę. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzenie operacyjne K. Jaworskiego, podejrzewanego o utrzymywanie kontaktów z członkami Partii Liberalno-Demokratycznej „Niepodległość”, działającej na terenie Poznania oraz o kolportaż nielegalnych wydawnictw bezdebitowych na terenie Włocławka i Łodzi. 24. 12.1986 przeprowadzono z K. Jaworskim rozmowę ostrzegawczą. IPN By 0102/53 mkf (1263/2)
Akta paszportowe W aktach postanowienie nr Z-1057 o zastrzeżeniu wyjazdu do wszystkich krajów świata w okresie 08.02.1982 – 02.02.1984, wydane przez Wydz. Śledczy KWMO Włocławek z powodu podejrzenia o „drukowanie i kolportaż ulotek o treści antypaństwowej od 18.01.1982 r. do 31.01.1982 r.” oraz ze względu na toczące się w tej sprawie postępowanie karne. 18.02.1982 zastrzeżenie zarejestrowano w ewidencji Wydz. „C” KWMO Włocławek pod nr. rej. Wl 4422, a następnie wyrejestrowano je 04.09.1984. EAWŁ 15707
.