Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariola Danuta
Nazwisko: Wegner
Nazwisko rodowe: Wyrąbkiewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 06-04-1954
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Romana


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Plany, sprawozdania, statystyki i meldunki operacyjne Wydz. III/OKPP w Toruniu. W aktach figuruje Mariola Wegner, szefowa Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru III KPN w Toruniu oraz współorganizatorka mszy św. w Chełmży i Toruniu, zorganizowanej 06.11.1988 w 70-rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ku pamięci internowanych w 1982 w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą. IPN By 076/213
Akta śledcze Akta sprawy przeciwko m.in. M. Wegner, podejrzanej o popełnienie wykroczenia w postaci rozwieszania na terenie Torunia transparentów sygnowanych przez KPN oraz używania urządzeń nagłaśniających w miejscu publicznym bez zezwolenia. Ww. została zatrzymana 01.05.1989 i poddana przesłuchaniu oraz rewizji, w wyniku której zakwestionowano transparenty i urządzenia nagłaśniające. Skonfiskowane przedmioty zwrócono, kierując się ustawą o abolicji. IPN BY 082/196 (250/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratora dotyczące organizowania nielegalnych zgromadzeń przez Konfederację Polski Niepodległej. Ww. figuruje w aktach jako szefowa Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Obszaru III, aktywnie zaangażowana w kampanię wyborczą na rzecz KPN, zatrzymana 01.05.1989 za rozwieszanie transparentów KPN i używanie urządzeń nagłaśniających bez zezwolenia. Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu postanowił nie kierować do Kolegium ds. Wykroczeń wniosku o ukaranie ww., stwierdziwszy, iż popełnione przez nią wykroczenie podlega abolicji. IPN BY 87/24 (29/1/91)
Akta dochodzeniowo-śledcze Akta "czynności sprawdzających dot. kampanii przedwyborczej KPN w Toruniu". 03.05.1989 funkcjonariusze RUSW w Toruniu wylegitymowali osoby uczestniczące w wiecu zorganizowanym przez Konfederację Polski Niepodległej, w tym Mariolę Wegner. 05.05.1989 ww., jako kandydat KPN w wyborach do sejmu, wraz z innymi osobami brała udział w "akcji" zbierania podpisów, która była "zabezpieczana" przez funkcjonariuszy RUSW. 11.05.1989 do WUSW w Toruniu wpłynęła skarga z 04.05.1989, od ajenta sklepu, na akcję wyborczą prowadzoną przez KPN przed jego obiektem, jako mającą przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu sklepu. 29.06.1989 w odpowiedzi na skargę, RUSW w Toruniu poinformował ajenta sklepu, iż podpisy były zbierane dla Marioli Wegner, a wobec organizatorów akcji były podejmowane przez organa MO "przewidziane prawem działania". IPN By 082/197 (251/III)
Materiały administracyjne Rejestr zatrzymań i przeszukań opozycjonistów. M. Wegner, zatrzymana 01.05.1989 w związku ze sprawą nr J-086/89 i 03.07.1989 w związku ze sprawą nr J-0115/89. Ponadto 01.05.1989 w związku ze sprawą nr J-086/89 dokonano przeszukania mieszkania ww. z wynikiem pozytywnym. IPN By 076/58
Akta śledcze Akta w sprawie zatrzymań członków KPN w dniu 03 i 05.07.1989. Ww. figuruje w aktach jako aktywna działaczka Konfederacji Polski Niepodległej, zatrzymana 03.07.1989 w Kawęczynie w celu uniemożliwienia dotarcia na „Zlot Gwiaździsty” KPN, zorganizowany tegoż dnia w Warszawie. Zwolniona po przeprowadzeniu „rozmowy ostrzegawczej”. IPN By 082/199 (253/III)
Akta administracyjne Akta dotyczące struktur i działalności organizacji opozycyjnych na terenie miasta i województwa toruńskiego. M. Wegner przechodzi w aktach jako szefowa Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru III KPN w Toruniu. IPN By 076/201
Akta administracyjne Dokumentacja dotycząca zastrzeżeń wyjazdów zagranicznych w woj. toruńskim. Mariola Wegner, czołowa działaczka KPN w Toruniu, otrzymała zastrzeżenie wyjazdów do "krajów kapitalistycznych" wydane przez Wydz. III WUSW w Toruniu na okres od 09.11.1988 do 09.11.1990 na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach. IPN By 077/1415
Akta Osoby Zabezpieczonej [OZ] Mariola Wegner rejestrowana w kategorii "Osoby Zabezpieczonej". Brak możliwości ustalenia powodów "zabezpieczenia". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Dokumentacja paszportowa M. Wegner. Na wniosek Wydz. III WUSW w Toruniu otrzymała zastrzeżenie wyjazdów do 'krajów kapitalistycznych" od 09.11.1988 na okres dwóch lat. Zastrzeżenie zarejestrowano 15.11.1988 pod nr To 380/Z/88. 23.02.1990 zastrzeżenie anulowano. EATO 68386, dokumentacja kartoteczna.
.