Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jacek Władysław
Nazwisko: Włosowicz
Miejsce urodzenia: Skalbmierz
Data urodzenia: 25-01-1966
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Ludwika


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Senator Senat RP 15-10-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Sygn. IPN Ki 23/74138 (EAKI 74138).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 631/08 zarządzenie z dnia 29.05.2009 r. dotyczące Jacka Włosowicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.