Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Wnukowski
Miejsce urodzenia: Choceń
Data urodzenia: 22-01-1953
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały Wydziału II KWMO Włocławek z 1981 stanowiące "Wnioski o zastosowanie izolacji prewencyjnej. Plany przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych", w których zachował się plan przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej z dnia 24.11.1981 z w/w na wypadek ogłoszenia stanu "W" oraz wniosek z dnia 11.12.1981 dot. zastosowania izolacji prewencyjnej wobec w/w w związku z jego aktywną działalnością opozycyjną. IPN By 080/156 (10/2)
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 44/81 wydanej 13.12.1981 na zasadzie art. 42 o stanie wojennym w związku z tym, że "prowadzi aktywną działalność polityczno-destrukcyjną skierowaną przeciwko żywotnym interesom PRL". Wykonanie decyzji zlecono Grupie Śledczej KWMO Włocławek. Przebywał w ZK Włocławek-Mielęcin. Decyzją nr 44a/81 z dnia 29.04.1982 internowanie uchylono. Internowanie zarejestrowano w Wydz. "C" KWMO Włocławek pod nr Wl 4199. IPN By 88/173 (31/82/113), IPN By 080/432(33/9), IPN By 074/21 t.2(399/IV), IPN By 88/244
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 24.05.1982 zarejestrowany przez Wydz. II KWMO Włocławek jako figurant KE krypt. "Lider" na fakt aktywności jako były wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Oddział PKS we Włocławku i w związku z podejrzeniem o "antysocjalistyczną działalność" po zwolnieniu z internowania. 17.12.1983 sprawę przejął Wydz. V WUSW Włocławek. Kontrolę zakończono 01.08.1984 z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". 21.08.1984 materiały złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW Włocławek pod nr 850/II. Materiały 850/II zniszcz. 18.12.1989 (prot. brak. 14/89). Wpis na podstawie zapisów ewidencyj.
.