Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Władysław
Nazwisko: Gomułka
Miejsce urodzenia: Białobrzegi
Data urodzenia: 06-02-1905
Imię ojca: Jan
Imię matki: Kunegunda
Dodatkowe informacje:

Pseudonim „Wiesław”, znany też jako: „Feliks Duniak”. Od 1922 w przemyśle naftowym, działacz ZZ Pracowników Przemysłu Chemicznego, 1930-1932 sekr. krajowy związku, a także działacz Centralnego Wydziału Zawodowego KC KPP. 1925-1926 członek NPCh, członek KPP od 1926, 1926-1931 działał w PPS-Lewicy. 1933-1934 więziony. 1934-1935 słuchacz Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w Moskwie. 1935-1936 sekr. okręgowy KPP na Śląsku. 1936-09.1939 więziony, w l. 1939-1940 przebywał w Białymstoku, 1940-1941 we Lwowie. W styczniu 1942 powrócił do Krosna jako działacz PPR, 7-8.1942 pełnomocnik KC PPR na Podkarpacie. 12.1943-8.1952 poseł do KRN i Sejmu Ustawodawczego. 3.1949-9.1950 wiceprezes NIK, 9.1950-8.1951 dyrektor Oddziału Ubezpieczalni Społecznej (ZUS) w Warszawie. Dnia 2.08.1951 aresztowany i do 12.1954 więziony. VIII Plenum KC PZPR 19.10.1956 postanowiło go "dokooptować do składu KC”. 1.1957-2.1972 poseł na Sejm PRL II-V kadencji. 1.1958-6.1971 członek Prezydium OK FJN. 7.02.1971 zawieszony w prawach członka KC na mocy uchwały VIII Plenum KC.
AAN, Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego, teczka osobowa Władysława Gomułki, sygn. 7432; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 355.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PPR 08-1942 12-1942 AAN, t. os., sygn. 7432; IPN BU 0298/359; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 355.
Członek KC Warszawa PPR 09-1942 12-1948 AAN, t. os. 7432; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 355.
Członek sekretariat KC Warszawa PPR 01-1943 23-11-1943 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 243, 355.
Sekretarz KC Warszawa PPR 23-11-1943 12-1945 AAN, t. os. 7432; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, T. Mołdawa, s. 243, 355.
Członek BP KC Lublin/ Warszawa PPR 08-1944 3-09-1948 PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1985, s. 18, 29.
I Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 31-12-1944 20-01-1949 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 175.
Minister Ministerstwo Ziem Odzyskanych Warszawa 13-11-1945 20-01-1949 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 99, 212.
Sekretarz Generalny KC Warszawa PPR 12-1945 3-09-1948 AAN, t. os. 7432; PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1985, s. 23.
Członek KC Warszawa PZPR 21-12-1948 13-11-1949 AAN, t. os. 7432; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948-31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 61.
Członek KC Warszawa PZPR 19-10-1956 20-12-1971 AAN, t. os. 7432; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948-31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 82, 94, 107, 123.
Członek BP KC Warszawa PZPR 21-10-1956 20-12-1970 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948-31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 90, 104, 119, 137.
I Sekretarz KC Warszawa PZPR 21-10-1956 20-12-1970 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948-31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 90, 120, 138.
Członek Rada Państwa PRL Warszawa 20-02-1957 20-05-1971 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 171.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Karta E-14–B Data zapisu: 10.04.1973 Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW Nr: 250/49, 966, 250/X/80, 77, 90, 96,101 ,143, 140, 166, ,149, 177 t.2, 3, 4, 7,8 ,9, 12,1 3; 191,195, 208, 225, 373/X; 482/X t.3; 56/X/1 str. 25 IPN BU 0298/319 (MSW 250/X/49); IPN BU 0298/795 (MSW 966/X); IPN BU 0298/350 (MSW 250/X/80); IPN BU 0298/347 (MSW 250/X/77); IPN BU 0298/359 (MSW 250/X/90); IPN BU 0298/365 (MSW 250/X/96) IPN BU 0298/514 (MSW 373/X); IPN BU 0298/558 (MSW 482/X); IPN BU 02408/15; IPN BU 0298/474 (MSW 250/X/208); IPN BU 0298/490 (MSW 250/X/225); IPN BU 0298/461 (MSW 250/X/195); IPN BU 0298/444 (MSW 250/X/177); IPN BU 0298/458 (MSW 250/X/191; IPN BU 0298/434 (MSW 250/X/166); IPN BU 0298/417 (MSW 250/X/149); IPN BU 0298/408 (MSW 250/X/140); IPN BU 0298/370 (MSW 250/X/101); IPN BU 0298/411 (MSW 250/X/143)
.