Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marian
Nazwisko: Łobaczewski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 25-07-1921
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Leonia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Aresztowany 6.04.1956 przez Wydz. VII 5 brygady WOP w Kłodzku w zawiązku z nielegalnym przekroczeniem granicy Polsko-Czechosłowackiej. Zwolniony 5.05.1956 na mocy amnestii. IPN-Wr-039/943 (20842/III) t. 1-2
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Podczas pobytu we Włoszech nawiązał kontakt z pracownikiem Radia Wolna Europa. W trakcie spotkania przekazał list z informacjami na temat swoich badań, dotyczących wpływu propagandy komunistycznej na społeczeństwo. IPN-Ka-014/454 (33554/II)
Materiały ewidencyjne Zpis na karcie E-14: "W 1968 r. opracował dokum.[ent] o wrogiej treści, który zamierzał przekazać do USA, w czasie rewizji zakwestionowano wspomniany dokum.[ent] i został zatrzymany na 48 godz. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów KWMO w Katowicach zarejestrował odmowę powrotu do kraju: "W 1977 r. wyjechał turystycznie do Austrii i odmówił powrotu". Zastrzegano wyjazdy za granicę w latach; 1967-1970, 1977-1979. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.