Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jakub
Nazwisko: Maślach
Miejsce urodzenia: Stalowa Wola
Data urodzenia: 18-07-1955
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Akcja" ze względu na "współudział w zorganizowaniu strajku" w Hucie Stalowa Wola. Rozpracowanie zakończono z powodu skierowania sprawy do sądu. Mat.o sygn. (359/II) brak, wpis na podstaie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Materiały postępowania śledczego w sprawie inspirowania "do akcji strajkowej w Hucie Stalowa Wola". Materiały wybrakowano w jednostce operacyjnej, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Oskarżony o współudział w organizowaniu strajków na terenie Huty Stalowa Wola. IPN-Rz-287/96 (IPN Rz 114/414)
Akta sądowe Skazany na karę czterech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres czterech lat. W dniu 3.11.1983 sąd złagodził karę pozbawienia wolności o połowę. IPN BU 1357/338
Akta penitencjarne Akta Andrzeja Maślacha odbywającego wyrok pozbawienia wolności. Zwolniony warunkowo. IPN-Lu-78/104 cz. A, cz. B
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Grzyb". Powodem było "prowadzenie wrogiej działalności w środowisku KP Huty Stalowa Wola". Mat. o syg. (543/II) brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany od 20.10.1986 w ramach SOR, z powodu "wrogiej działalności w środowisku". Następnie przerejestrowany do SOR krypt. "Sieć". Materiały o sygn. 1364/II zniszczono w 1990, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR, z powodu "wrogiej działalności w środowisku". 3.12.1988 zmieniono kryptonim SOR na "Metalowcy". Materiały o sygn. 1364/II zniszczono w 1990, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.