Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jerzy
Nazwisko: Cierzniakowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 18-11-1949
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Operacyjne zabezpieczenie NSZZ >Solidarność< przed negatywną działalnością grup antysocjalistycznych". 14.10.1980 Andrzej Cierzniakowski zarejestrowany pod nr 18927 do SO krypt. "Gniazdo" (założonej 10.10.1980 pod nr By 18917). Mat. o sygn. IV-1364 częściowo zniszczone. Brak akt "Gniazdo". Wpis na podst. zapisów ewid.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 23.12.1982 przerejestrowany ze sprawy krypt. "Gniazdo"/"Inicjator" do KE krypt. "Czekan" z zachowaniem nr 18927. Kontrolowany w zw. z tym, że "był aktywnym działaczem NSZZ >Solidarność<. W okresie od 13.12.81 do 8.12.82 był internowany. W toku prowadzenia kw. ewid. ustalono, że figurant nie zmienił wrogich poglądów lecz sam nie włączył się do wrogiej działalności opozycyjnej. Dnia 18.12.1983 wyjechał na pobyt stały do Szwecji (...)". Materiały złożono do archiwum 24.08.1984 pod nr II-6259, następnie zniszczono. Materiały archiwalne sygn. II-6259 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewid.
Akta administracyjne Sprawozdania, oceny i informacje z pracy operacyjnej Wydz. III "A" KWMO w Bydgoszczy, Andrzej Cierzniakowski występuje jako członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy wybrany 04.09.1980. IPN By 077/491 (68/11)
Akta administracyjne Sprawozdania, oceny i informacje dotyczące aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej kierowane do Departamentu III "A" i jednostek niemilicyjnych. Andrzej Cierzniakowski występuje w aktach jako członek Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy. IPN By 077/492 (68/12).
Akta administracyjne Informacje Wydz. III "A" KWMO w Bydgoszczy, Andrzej Cierzniakowski występuje jako członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w woj. bydgoskim, następnie Zarządu Regionu Bydgoszcz, odpowiedzialny za "akcje związkowe". IPN By 077/490 t. 2, 8-10
Akta administracyjne "Sprawozdania, oceny dot. sytuacji operacyjno-politycznej" Wydz. III "A" KWMO Bydgoszcz za okres od 01.01.1981 do 31.12.1981 na terenie Bydgoszczy. Andrzej Cierzniakowski widnieje w dokumencie informacyjnym z dnia 12.01.1981 dot. osób wchodzących w skład Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy jako członek Komitetu Strajkowego w "Miastoprojekcie", członek MKZ "zajmujący się propagandą pisaną" i autor artykułów do gazety MKZ-u "Wolne Związki". IPN By 077/493 (68/13).
Akta dochodzeniowo-śledcze Akta Wydz. Śledczego KWMO w Bydgoszczy dot. zajść związanych z VI sesją WRN w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981. Andrzej Cierzniakowski występuje w aktach w związku z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy MO w dniu 20.03.1981. IPN By 077/598 t. 1 (70/13).
Akta administracyjne Meldunki dot. sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie bydgoskim z 1981. Andrzej Cierzniakowski występuje w meldunkach jako wybrany na delegata Zjazdu Krajowego NSZZ "Solidarność" w drugiej turze i jeden z członków kierownictwa Komitetu Organizacyjnego marszu gwiaździstego w Bydgoszczy, opracowujący serwisy informacyjne gazety "Wolne Związki". IPN By 077/337 t. 3-7, 9.
Akta internowanego 13.12.1981 internowany w ramach Akcji "Jodła" (18.12.1981 zarejestrowany przez Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz pod nr 19721) w ZK Potulice ze względu na to, "że może podjąć czynną działalność przejawiającą się w nawoływaniu do nieprzestrzegania prawa oraz nierespektowania poleceń organów władzy". 31.03.1982 umieszczony w OO Strzebielinek. W aktach: decyzja nr 18/81 o internowaniu ww i decyzja nr 69/81/U z dnia 08.12.1982 o uchyleniu internowania. IPN Gd 159/395, IPN Po 161/1
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach KWMO Bydgoszcz dot."osób internowanych z woj. bydgoskiego". Internowany w okresie od 13.12.1981 do 31.03.1982 w ZK w Potulicach, następnie w OO w Strzebielinku. W aktach: decyzja o internowaniu w/w nr 18/81 oraz decyzja o uchyleniu internowania nr 69/81/U. IPN By 069/1357 t. 1 (1364/IV, IPN 0164/9).
Akta administracyjne "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<". W aktach zachowała się karta informacyjna o Andrzeju Cierzniakowskim, który "w NSZZ >Solidarność< pełnił funkcje członka Komitetu Założycielskiego następnie Komisji Zakładowej w >Miastoprojekcie-Bydgoszcz<, etatowego członka Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego /MKZ/, a następnie Zarządu Regionu Bydgoszcz". Internowany od dnia 13.12.1981. IPN By 078/1 t. 1.
Akta paszportowe 13.06.1979 otrzymał decyzję odmowną na wyjazd do Kanady wydaną przez Wydz. Paszportów KWMO Bydgoszcz, podtrzymaną 30.07.1979 na zasadzie art. 4 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o paszportach z dnia 17.06.1959. IPN By 173/1515 (EABy 41153).
.