Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik Józef
Nazwisko: Piec
Miejsce urodzenia: Piekary Śląskie
Data urodzenia: 05-08-1953
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono na podstawie informacji uzyskanej od TW „Lolek”, z której wynikało, że na terenie KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich byli działacze „Solidarności” planują "utworzenie nielegalnej grupy w celu kolportażu materiałów o wrogiej treści oraz noszą się z zamiarem drukowania biuletynu zakładowego tzw. 'tygodniówki', w którym chcą szkalować kierownictwo partyjno-służbowe kopalni i władze administracyjno-polityczne województwa katowickiego". W ramach sprawy rozpracowywano osoby skupione w „Bractwie Trzeźwości” w Piekarach Śląskich. L. Piec dorejestrowany do SOS w dn. 12.02.1985. W związku z tym, że osoby rozpracowywane w ramach SOS „Prasa” brały czynny udział w strajkach w sierpniu 1988 r., materiały włączono do SOR „Cechownia”, celem dalszego rozpracowywania. IPN Ka 048/506 t. 1-4 (43277/II), IPN Ka 0169/1089 j. 1-5 (43277/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. strajku górników w KWK „Andaluzja” przebiegającego w dn. 17-23.08.1988. Ludwik Piec dorejestrowany został do SOR 15.09.1988. IPN Ka 048/506 t. 1-4 (43277/II), IPN Ka 0169/1089 j. 1-5 (43277/2)
.