Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bocian
Miejsce urodzenia: Barnim
Data urodzenia: 17-12-1950
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na mocy decyzji o internowaniu Si-10 wydanej przez KWMO w Katowicach w dn. 12.12.1981, ponieważ „we wrześniu 1980 r. ściśle współpracował z Komitetem Strajkowym. Cieszy się autorytetem wśród mieszkańców Hotelu Robotniczego. Posiada cechy przywódcze. Lubi przewodniczyć grupie osób”. Osadzony w OO w Strzelcach Opolskich. Zwolniony na podstawie decyzji nr 1558/82 o uchyleniu internowania z 24.07.1982. W aktach znajduje się wniosek o zatrzymanie J. Bociana z 11.02.1981, zatwierdzony 12.02.1981. IPN Ka 043/1053 (40143/II), IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr Si-10 o internowaniu i od 27.01.1982 osadzony w OO w Strzelcach Opolskich, gdzie podejmował protest głodowy przeciwko internowaniu. Zwolniony na podstawie decyzji nr 1558/82 o uchyleniu internowania z 24.07.1982. IPN Ka 43/352, IPN Ka 42/50
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła „zorganizowania w dniu 1 maja 1983 r. w Szczecinie nielegalnej demonstracji ulicznej stanowiącej akcję protestacyjną przeciwko zdelegalizowaniu b. NSZZ >Solidarność<”. Józef Bocian występuje w sprawie jako osoba zatrzymana w związku z opisywanymi zajściami. IPN Sz 0013/408 (14899/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] J. Bocian został objęty kontrolą z powodu działalności w NSZZ „Solidarność” oraz KPN. „W okresie prowadzenia kwestionariusza dwukrotnie zawiesił krzyż w lokomotywowni Choszczno, namalował znak Polski Walczącej na ścianie budynku kolejowego, rozprowadzał pisma i obrazki kościelne”. Mat. o sygn. 783/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.