Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Paweł
Nazwisko: Pietrzyk
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 02-04-1957
Imię ojca: Roman
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Pietrzyk był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pasjonat” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 04.02.1987 pod nr. rej. KA 63440 i prowadzonej przez Wydział V MUSW Bytom. Sprawę założono 27.01.1987 na podstawie materiałów Pionu „W” (perlustracja korespondencji) w związku z podejrzeniem, że ww. zbiera informacje objęte tajemnicą służbową lub państwową (charakterystyki linii i szlaków kolejowych, wykazy liczbowe parowozów oraz szczegółowe zestawienie środków taboru kolejowego), a następnie przekazuje osobom nieupoważnionym, środkami łączności „nieutajnionej”. W toku operacyjnego sprawdzenia potwierdzono, że część informacji przekazywanych przez „figuranta” stanowi tajemnicę służbową oraz państwową”. Sprawę przekazano do Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach (II Ds. 25/87), a SOS „Pasjonat” przekwalifikowano na SOR. Celem rozpracowania było wszechstronne rozpoznanie form, metod i zakresu działalności „figuranta”, osób współpracujących z ww., a zwłaszcza ustalenie komu i w jakim celu przekazywane są wiadomości objęte tajemnicą. Ustalono, że działalność „sprzeczną z prawem” prowadził w ramach zainteresowań osobistych-hobby (pasjonat starych lokomotyw różnego typu), nie zdając sobie sprawy z tego, że część przekazywanych informacji, a mianowicie dane dot. ilostanów inwentarzowych taboru trakcyjnego, jest objęta tajemnicą służbową (postępowanie karne warunkowo umorzono). W toku sprawy zastosowano kontrolę korespondencji, Stanisław Pietrzyk był również inwigilowany w miejscu pracy i zamieszkania przez osobowe źródła informacji. Z ww. przeprowadzono także rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Rozpracowanie zakończono 01.12.1987 z uwagi na fakt, iż ww. zaprzestał prowadzenia działalności „sprzecznej z prawem”. W dniu 18.12.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42623/II. Materiały archiwalne zostały zmikrofilmowane (sygn. 42623/2). IPN Ka 048/453 (42623/II), IPN Ka 0169/397 (42623/2) mikrofilm.
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 15/87 prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Katowice pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach (sygn. akt II Ds. 25/87). Postępowanie zostało wszczęte 02.04.1987 w sprawie „ujawnienia tajemnicy służbowej”. W ramach prowadzonych czynności 21.07.1987 w miejscu zamieszkania ww. przeprowadzono rewizję. Stanisław Pietrzyk został zatrzymany, przesłuchany i obwiniony o to, że w okresie od listopada 1986 do czerwca 1987 „jako maszynista pojazdów trakcyjnych stacji PKP Tarnowskie Góry działając przestępstwem ciągłym w listach kierowanych do innych osób ujawniał tajemnicę służbową dotyczącą taboru kolejowego”, tj. o czyn z art. 264 § 1 kk. W dniu 23.07.1987 z uwagi na okoliczności popełnienia „przestępstwa” (informacje przekazywane dla celów hobbystycznych) i znikome społeczne niebezpieczeństwo, postępowanie warunkowo umorzono na okres 2 lat zobowiązując ww. do wpłat kwoty 25 tys. zł. na rzecz ZSMP- Fundusz Resocjalizacji Zarząd Wojewódzki w Katowicach oraz do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa opłaty w wysokości 600 zł. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9661/III. IPN Ka 029/892 (9661/III).
.