Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Jan
Nazwisko: Kinel
Miejsce urodzenia: Iwonicz
Data urodzenia: 05-01-1939
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie operacyjne [ZO] Zarejestrowany z powodu podejrzenia o współpracę z wywiadem Republiki Federalnej Niemiec. IPN Rz 0084/23 (398/I).
Sprawa Obiektowa [SO] Władysław Kinel rozpracowywany był w ramach SO od 17.08.1981 z powodu aktywności w prezydium KZ NSZZ "Solidarność". Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta internowania Internowany od 13.12.1981 do 26.06.1982 na wniosek Wydz. V KWMO w Krośnie - "przejawiał aktywną działalność antypaństwową jako członek Solidarności, organizator strajków". IPN Rz 060/422 (903/II).
Akta internowanego Internowany w związku z działalnością w prezydium NSZZ "Solidarność" Regionu Podkarpackiego z siedzibą w Krośnie. Osadzony w ZK Uherce Mineralne, a następnie od 19.04.1982 w Rzeszowie-Załężu. IPN Rz 52/402
Dokumentacja ewidencyjna 1) Karta ewidencyjna internowanego W. Kinela osadzonego w ZK w Uhercach Mineralnych. 2) Skorowidz internowanych w okresie 1981-1982. IPN Rz 57/496, t. 11, k. 1, IPN Rz 57/497, k.56-57, IPN-Rz-52/560, t.1, k. 65
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany w związku z podejrzeniem o działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Zakładach Urządzeń Naftowych w Krośnie. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. V KWMO w Krośnie. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.