Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Henryk
Nazwisko: Czyżewski
Miejsce urodzenia: HORODECZNO
Data urodzenia: 14-06-1933
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Podejrzewany o przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej "Harcerstwo Polskie" oraz nielegalne posiadanie broni. Zastosowano areszt tymczasowy od 30.10.1951. Wyrokiem WSR w Zielonej Górze z dnia 6.02.1952 skazany za powyższe na 5 lat pozbawienia wolności, warunkowo zwolniony postanowieniem z dnia 02.03.1954. IPN Po 030/42 t. 1-4 (3124/Śl).
Sprawa agenturalnego sprawdzenia [SAS] Podejrzewany o prowadzenie nielegalnej działalności w Wojsku Polskim, której celem było pisanie kronik o charakterze historycznym. IPN Po 08/13 (209/II).
Akta operacyjne "W latach 1961-1962 pozostawał w zainteresowaniu Wydz. III KWMO Zielona Góra jako osobnik współpracujący z klerem. Jako nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Gorzowie Wlkp. oraz instruktor Kom. Hufca ZHP Gorzów utrzymywał kontakt z ks. Malcerzewiczem (...) przekazując mu informacje z działalności szkolnictwa jak i życia ZHP. O powyższym zawiadomiono władze oświatowe i z funkcji instruktora ZHP został zwolniony". Mat. o sygn. 1669/S zniszczono 19.02.1988, wpis na podst. zapisów kartotecznych.
Akta administracyjne Charakterystyka nielegalnej organizacji młodzieżowej "Harcerstwo Polskie" działającej na terenie Drezdenka, pow. Strzelce Kraj. IPN Po 060/119/19 (162/15).
Akta internowanego Internowany na wniosek Wydz. III KWMO Gorzów Wlkp. decyzją nr 1/81, od 13.12.1981r. do 30.04.1982r. w ZK Gorzów Wlkp., ZK Głogów oraz OO Ostrów Wlkp, ponieważ "nawołuje do niepokojów społecznych, rozpowszechnia antypaństwową literaturę". IPN Po 88/37
Akta administracyjne Szyfrogramy dotyczące przebiegu akcji "Jodła" i "Klon" na terenie województwa kaliskiego. IPN Ld 0044/7 t. 76
Kwestionariusz ewidencyjny/Sprawa operacyjnego sprawdzenia [KE/SOS] "Podejrzewany był o działalność dywersyjną". Mat. o sygn. 997/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.