Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Wincenty
Nazwisko: Barański
Miejsce urodzenia: Bedlno
Data urodzenia: 05-04-1922
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Występuje w sprawozdaniach kwartalnych jako działacz Komitetu Powiatowego ZSL, Zarządu Wojewódzkiego ZMW, który "przejawiał wrogą działalność, krytykując rząd i partię za politykę gospodarczą". Krytycznie ustosunkowywał się także do przyjaźni polsko-radzieckiej. Pojawia się również informacja o założeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej na W. Barańskiego, w której odnotowano jego rezygnację z członkostwa w ZSL. IPN Ld pf 10/7 (7/X),8 (8/X),49(51/X),51(53/X),52(54/X),181(188/X),333 t.5(348/X),363(383/X)
Sprawa Operacyjnej Obserwacji W czasie okupacji był członkiem ZWZ-AK, następnie BCh. Po wyzwoleniu wstąpił do WiCi i PSL. W latach 1956-1961 członek ZSL. Mat. o sygn. 02303/II zniszczono prot. 885/88 poz. 140. Wpis na podst. zapisów ewid.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie "Żaczek" założonej na inną osobę. IPN Ld 047/413 (056932/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na W. Barańskiego z powodu kolportażu wydawnictwa "ZEW" oraz działalności w Komitecie Obchodów 70 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wpis na podst. zapisów kart-ewid. Mat. wybrakowano 23.10.1989.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie "Technik" założonej na inną osobę. IPN Ld 047/403 (05924/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy utworzenia i działalności organizacji "Ruch Młodej Polski". W. Barański występuje w meldunku operacyjnym z 1980 roku. IPN Gd 340/1 t. 1 (54427/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie jako inicjator powołania Regionalnego Komitetu Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Celem Komitetu była współpraca w ramach podobnych inicjatyw dla uczczenia 70 rocznicy odzyskania niepodległości. IPN Ld 084/6 t. 1-2 (07867/II)
Akta dochodzeniowo-śledcze Występuje jako sygnatariusz listów, petycji, ulotek ROPCiO zakwestionowanych w czasie przeszukania mieszkania u innej osoby. IPN Ld pf 15/436 t. 1 (1513/III)
Akta administracyjne Występuje w informacji dotyczącej sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa w województwie kaliskim. Zapis dotyczy wysłanych listów do Rad Pedagogicznych Szkół Średnich w obronie przed zwolnieniem z pracy W. Barańskiego. IPN Ld 0044/10 t. 1 (89/1-4)
Akta internowania Internowany na wniosek Wydziału III KWMO Łódź. Zwolniony z internowania 18.05.1982. 09.01.1982 przeniesiony do ZK Darłówek. IPN Ld pf 86/21 t.1 (1360/III-N), IPN Po 161/1 poz. 245.
Akta administracyjne Występuje w "meldunkach operacyjnych" jako członek Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego. IPN Ld pf 13/440 t. 4 (2921/XA)
Akta administracyjne Notatka służbowa dotycząca napisanego przez W. Barańskiego artykułu pt. "Znów rzucili błotem", a także jego współpracy ze Społecznym Komitetem Pamięci J. Piłsudskiego. IPN Ld 0050/76 t. 1-3
Akta administracyjne Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z W. Barańskim w związku z prowadzoną "działalnością zagrażającą bezpieczeństwu państwowemu". IPN Ld pf 86/14 t. 1 (1345/III)
Akta paszportowe W okresie 01.04.1987-31.03.1989 otrzymał zastrzeżenie wyjazdu nr "Z" 1640/87 do wszystkich krajów świata wniesione przez pion III RUSW Zgierz. Odwołane 22.05.1989. IPN Ld 0176/14393 (EALD 269052)
Teczka pracy tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW "Derek" znajdują się doniesienia dotyczące W. Barańskiego. IPN Ld 0040/2784 (45233/I), IPN Ld 0082/48 t.2-3 (45233/I)
Teczka pracy tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW "Szary" znajdują się doniesienia dotyczące W. Barańskiego. IPN Ld 0040/558 t.1-2 (44075/I)
Teczka pracy kandydata na TW [kTW] W teczce pracy kTW "JK" znajdują się notatki oficera dotyczące W. Barańskiego. IPN Ld 0040/2246 (46716/I)
.