Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Ceranowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 02-04-1951
Imię ojca: Filip
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Kontrola operacyjna Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Ziemi Kutnowskiej. Jerzy Ceranowski został zarejestrowany jako osoba do sprawy 13.07.1981, w późniejszym okresie zmieniono kategorię rejestracji (brak daty przerejestrowania) na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Cesarz". Materiały o sygn. 193/IV zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowany z powodu aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność" w Zakładach Podzespołów Radiowych "Miflex" w Kutnie, jako wiceprzewodniczący KZ. Materiały o sygn. 1238/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w okresie 14.12.1981-29.04.1982 na wniosek Wydz. V KWMO Włocławek za działalność w NSZZ "Solidarność" na terenie Kutna. Figuruje również w aktach administracyjnych KWMO Włocławek w wykazie osób internowanych w ZK we Włocławku oraz w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN BU 02944/34 t. 1 (52/III); IPN By 080/432 (33/9); IPN Po 161/1 poz. 865
Akta internowanego Internowany w okresie 14.12.1981-29.04.1982 w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku, podejrzewany o możliwość kontynuacji działalności związkowej. IPN By 88/142 (31/82/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 05.06.1989 jako osoba do SOS krypt. "Podzespoły". Sprawdzany z powodu podejrzenia o dalszą działalność związkową w ZPR "Miflex" w Kutnie. Materiały o sygn. 1890/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.