Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Tadeusz
Nazwisko: Ciężki
Miejsce urodzenia: Skomlin
Data urodzenia: 08-09-1936
Imię ojca: Józef
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Związkowiec". Sprawa dot. rozpracowania działalności Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Ziemi Radomszczańskiej, a następnie - po zmianie struktur - Delegatury NSZZ "Solidarność" Ziemi Radomszczańskiej, podległej Zarządowi Regionalnemu w Częstochowie. IPN Ld 069/27 (34/IV mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W aktach sprawy znajduje się notatka dot. rozmowy ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 17.12.1981 z M. Ciężkim i innymi działaczami NSZZ "Solidarność" przez komisarza wojennego, w obecności dyrektora Zakładów Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Ludowej. Rozmowa dotyczyła wiecu, planowanego przez NSZZ "Solidarność", w celu upamiętnienia rocznicy wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu. IPN Ld 067/461 (844/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] M. Ciężki występuje w materiałach sprawy dot. przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Meblarskiego im. GL. IPN Ld 067/459 (842/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z powodu działalności związkowej. Członek MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemi Radomszczańskiej. Sekretarz a następnie wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Ludowej. W latach 1982-1988 wielokrotnie przeprowadzano z ww. rozmowy ostrzegawcze. IPN Ld 067/971 (1459/2 mkf)
Akta administracyjne M. Ciężki figuruje w Informatorze o delegatach na I Zjazd NSZZ "Solidarność" wrzesień - październik 1981. IPN Po 060/233/1-2, t. 1
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz dotyczy innej osoby. W aktach sprawy znajdują się informacje o utrzymywaniu przez M. Ciężkiego kontaktów z innymi działaczami "Solidarności"oraz o możliwości podjęcia przez niego dalszej działalności związkowej. IPN Ld 067/970 (1458/2 mkf)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się doniesienie dot. Mariana Ciężkiego. IPN Ld 0031/494 t. 1 (1785/I)
Teczka tajnego wspólpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. Mariana Ciężkiego. IPN Ld 0031/268 (1454/I)
Teczka kontaktu opracyjnego [KO]/Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. Mariana Ciężkiego. IPN Ld 0031/443 (1713/I)
Teczka kontaktu opracyjnego [KO]/Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. Mariana Ciężkiego. IPN Ld 0031/170 (1287/I)
.