Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Wacław
Nazwisko: Gędek
Miejsce urodzenia: Łowicz
Data urodzenia: 02-09-1946
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 14.07.1981 jako osoba do Sprawy Obiektowej krypt. "Porozumienie", która dotyczyła rozpracowania NSZZ "Solidarność" w województwie skierniewickim. Został wyrejestrowany 20.01.1982. Materiały o sygn. arch. 29/IV zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w okresie 13.12.1981-20.01.1982 z powodu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Rejonie Dróg Publicznych w Łowiczu a od 05.11.1981 Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej Delegatura w Łowiczu. Znajduje się na wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 052/15 (5/15/90), IPN Po 161/1, poz. 1959
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-20.01.1982 za prowadzenie "działalności wymierzonej przeciwko naczelnym organom państwowym PRL". IPN Ld 24/6
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE założono w celu kontroli działalności opozycyjnej W. Gędka po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały o sygn. 1058/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta administracyjne Meldunki operacyjne ESEZO i szyfrogramy, które zawierają informacje z rozpracowania W. Gędka. Informacje dot. m.in. działalności w NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1981, pobytu w Czerwonym Borze w 1982, działalności w parafii Św. Ducha i Kolegiacie w Łowiczu (pomoc internowanym, organizacja świąt narodowych i religijnych, ochrona pobytu Ojca Świętego w Warszawie w 1987), przeprowadzonych rozmów ostrzegawczych i prewencyjnych zatrzymań, podziemnej działalności związkowej, działań na rzecz legalizacji NSZZ "Solidarność" w latach 1988-1989 w łowickich zakładach pracy oraz kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989. IPN Ld 052/59 t. 2, 6, 23, IPN Ld 052/70 t. 25, 31, 44, 49
Akta śledcze Postępowanie przed Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku m. Łowicza, wszczęte z powodu udziału w procesji Bożego Ciała 02.06.1988, podczas którego W. Gędek niósł sztandar "Solidarności Ziemi Łowickiej" im. ks. J. Popiełuszki. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej i pouczeniem o ewentualnych konsekwencjach. IPN Ld pf 36/54 (109/III), IPN Ld 052/59 t. 6 (1038/R)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ, wniesione na okres 10.03.1988-10.03.1990 przez Szefostwo SB RUSW Łowicz, za działalność w podziemnych strukturach "Solidarności". Anulowane 22.02.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.