Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Wacław
Nazwisko: Gędek
Miejsce urodzenia: Łowicz
Data urodzenia: 02-09-1946
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Gędek 14.07.1981 został zarejestrowany pod nr 4185 jako osoba do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Porozumienie" (nr rejestr. 3771) prowadzonej przez Wydz. III-A/ V KWMO w Skierniewicach. Sprawa dotyczyła rozpracowania NSZZ "Solidarność" w województwie skierniewickim. Został wyrejestrowany 20.01.1982. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 29/IV. Materiały o sygn. 29/IV zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Internowany w okresie 13.12.1981 - 20.01.1982 z powodu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Rejonie Dróg Publicznych w Łowiczu, a od 05.11.1981 Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej Delegatura w Łowiczu. Znajduje się na wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 052/15 (5/15/90), IPN Po 161/1, poz. 1959.
Akta internowanego. Internowany w okresie 13.12.1981 - 20.01.1982 za prowadzenie "działalności wymierzonej przeciwko naczelnym organom państwowym PRL". IPN Ld 24/6.
Wojciech Gędek od 14.01.1982 był inwigilowany przez SB z Wydz. IV KWMO w Skierniewicach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Drogowiec". Kwestionariusz założono w celu kontroli działalności opozycyjnej W. Gędka po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1058/II. Materiały o sygn. 1058/II zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta administracyjne KWMO/ WUSW w Skierniewicach. Meldunki operacyjne ESEZO i szyfrogramy, które zawierają informacje z rozpracowania W. Gędka. Informacje dot. m.in. działalności w NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1981, pobytu w Czerwonym Borze w 1982 roku, działalności w parafii Św. Ducha i Kolegiacie w Łowiczu (pomoc internowanym, organizacja świąt narodowych i religijnych, ochrona pobytu Ojca Świętego w Warszawie w 1987 roku), przeprowadzonych rozmów ostrzegawczych i prewencyjnych zatrzymań, podziemnej działalności związkowej, działań na rzecz legalizacji NSZZ "Solidarność" w latach 1988-1989 w łowickich zakładach pracy oraz kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989. IPN Ld 052/59 t. 2, 6, 23, IPN Ld 052/70 t. 25, 31, 44, 49.
Akta postępowania przed Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku m. Łowicza, wszczęte z powodu udziału w procesji Bożego Ciała 02.06.1988, podczas którego W. Gędek niósł sztandar "Solidarności Ziemi Łowickiej" im. ks. J. Popiełuszki. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej i pouczeniem o ewentualnych konsekwencjach. IPN Ld pf 36/54 (109/III), IPN Ld 052/59 t. 6 (1038/R).
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ, wniesione na okres 10.03.1988 - 10.03.1990 przez Szefostwo SB RUSW Łowicz, za działalność w podziemnych strukturach "Solidarności". Anulowane 22.02.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 23 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. Ppl/Łd 1259/22 dot. Wojciecha Wacława Gędka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.