Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Mikołaj
Nazwisko: Stasiak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 05-12-1953
Imię ojca: Marian
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach sprawy krypt. "Kot" dotyczącej innej osoby. W ramach SOR krypt. "Kot" uzyskano informacje, że B. Stasiak wszedł w skład Tajnego Tymczasowego Zarządu NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej oraz, że jest autorem ulotek o treści opozycyjnej. Materiały o nr arch. 6147/II zniszczono. Mat. nr 6147/II zniszcz. Wpis na podst. zapisów ewid. i akt admin. IPN Ld pf 88/2 t.6 (2890/XA)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu działalności w NSZZ "Solidarność" w Łódzkich Zakładach Radiowych "Fonica" oraz jako członek Tajnego Tymczasowego Zarządu NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. 6.11.1982 skierowany na 3-miesięczne przeszkolenie wojskowe z powodu podejrzenia o możliwość zorganizowania strajku 10.11.1982. IPN Ld 047/439 (6075/2 mkf), IPN Ld pf 88/3 t.4 (2891/XA); IPN Ld pf 88/2 t.1,4,5 (2890/XA)
Akta internowania Internowany w okresie 04.05 - 23.07.1982 decyzją nr 198 z 4.05.1982 na wniosek Wydz. V KWMO Łódź z powodu podziemnej działalności w NSZZ "Solidarność". Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld pf 86/21 t.11 (1360/III); IPN Ld 092/14 (2931/XA); IPN Po 161/1 poz. 7837
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW ps. "Michał" znajdują się doniesienia dot. B. Stasiaka. IPN Ld 0040/1320 t.2 (45711/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW ps. "Zygmunt" znajdują się doniesienia dot. B. Stasiaka. IPN Ld 0040/1440 t. 1-2 (45859/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW znajdują się doniesienia dot. B. Stasiaka. IPN Ld 0040/1179 t. 3 (45351/I)
Akta paszportowe Od 10 do 25.09.1987 Urząd Celny w Świnoujściu prowadził postępowanie celne dotyczące przywozu przez B. Stasiaka książek bezdebitowych i orzekł przepadek wydawnictw. W wyniku odwołania do Głównego Urzędu Ceł orzeczenie uchylono 31.03.1988. IPN Ld 0161/50766 (EALD 316099)