Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Kazimierz
Nazwisko: Urbaniak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 28-10-1944
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu rozpracowania MKZ NSZZ "Solidarność" we Włocławku. Bogdan Urbaniak został zarejestrowany jako osoba do sprawy 04.09.1981. Materiały dot. B. Urbaniaka przerejestrowano 30.03.1982 do numeru 4589. Materiałów o sygn. arch. 403/IV brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowany jako były przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych "Instalchem" we Włocławku, członek ZR Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej NSZZ "Solidarność" oraz zastępca przewodniczącego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy ZR. "Wrogo ustosunkowany do PZPR". Prowadzenie KE zakończono z powodu wyjazdu B. Urbaniaka na pobyt stały do RFN. Materiały o sygn. 617/II zniszczono 18.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym KWMO Włocławek jako osoba internowana. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-24.03.1982 za to, że jako członek ZR Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej NSZZ "Solidarność" prowadził "aktywną działalność polityczno-destrukcyjną przeciwko interesom PRL". IPN By 88/135 (31/82/75)
Akta administracyjne W aktach znajdują się dokumenty, w których występuje B. Urbaniak: decyzja o internowaniu, decyzja o uchyleniu internowania, wykaz osób internowanych w ZK we Włocławku, wykaz byłych działaczy "Solidarności" z woj. włocławskiego, którzy wyjechali za granicę na pobyt stały (sporządzony 03.10.1983), wykaz osób internowanych w 1981 r. IPN By 080/432 t.2(33/9) IPN By 074/21 t.2(399/IV) IPN By 074/22 t.2(400/IV) IPN Po 161/1poz.8723.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowany jako podejrzany o współpracę z wywiadem RFN. Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny dnia 22.11.1988. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Po wyjeździe na pobyt stały do RFN Bogdan Urbaniak wystąpił o azyl polityczny. W kraju został oskarżony o "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Prokuratura odmówiła prowadzenia postępowania powołując się na ustawę o amnestii z 17.07.1986. IPN BU 576/346 (II DS 90/86)
.