Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Cieciorowski
Miejsce urodzenia: Ślądkowice
Data urodzenia: 22-05-1937
Imię ojca: Józef
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 25.07.1981 jako osoba zabezpieczona. 25.01.1982 zmieniono kategorię rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny. Inwigilowany z powodu działalności związkowej m.in. zbiórki pieniędzy dla rodzin osób internowanych. 12.02.1983 sprawę przekazano do Wydz. III KWMO Łódź. Materiałów brak - wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 17.02.1983 zarejestrowany jako osoba rozpracowywana do sprawy dot. druku i kolportażu wydawnictw niezależnych. Materiały zniszczono 25.10.1989 - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Meldunki operacyjne dot. inwigilacji E. Cieciorowskiego z powodu kontynuowania podziemnej działalności związkowej na terenie Pabianic (zatrzymany podczas manifestacji opozycyjnej, przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, sprawę skierowano do kolegium ds. wykroczeń). IPN Ld pf 88/2 t. 1, 3 (2890/XA); IPN Ld pf 88/3 t. 1, 2 (2891/XA)
Akta śledcze Materiały dot. prewencyjnych przeszukań mieszkań, w związku z dniem 3 Maja, u osób podejrzanych o kontynuowanie działalności opozycyjnej. Dokonano przeszukania mieszkania E. Cieciorowskiego. IPN Ld pf 15/397 t. 2 (1474/III-N)
Akta śledcze W aktach sprawy dot. kolportażu "nielegalnych wydawnictw" znajduje się notatka służbowa z informacją o działalności E. Cieciorowskiego w strukturach konspiracyjnych. IPN Ld pf 15/294 (1369/III)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące E. Cieciorowskiego. IPN Ld 0040/2778 t. 2 (45126/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące E. Cieciorowskiego. IPN Ld 0040/2784 (45233/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. E. Cieciorowskiego. IPN Ld 0040/2776 (43807/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce personalnej znajduje się informacja dot. E. Cieciorowskiego. IPN Ld 00250/1 (45949/1 mkf)
.