Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dionizy Stanisław
Nazwisko: Radojewski
Miejsce urodzenia: Chojno
Data urodzenia: 02-10-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja ewidencyjna W dniu 01.05.1987 uczestniczył „we mszy w kościele Zbawiciela przy ul. Fredry, po której miała miejsce próba zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. strajku zorganizowanego 03.10.1980 w „Taskoprojekcie”. Jako jeden z inicjatorów „przerw w pracy” objęty kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa mającą na celu „neutralizacje jego postawy”. Członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w „Taskoprojekcie”. IPN Po 0186/969 mkf. (1247/2).
Sprawa obiektowa [SO] W dniu 10.11.1982 dokonano przeszukania miejsc pracy „osób przejawiających wroga postawę”, w związku z rozklejeniem na terenie przedsiębiorstwa „Taskoprojekt” nielegalnych plakatów i ulotek. Dnia 14.12.1981 brał udział w zniszczeniu dokumentów KZ NSZZ „Solidarność” przy „Taskoprojekcie”. IPN Po 003/594 (633/IV).
.