Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Józef
Nazwisko: Jachim
Miejsce urodzenia: Brwinów
Data urodzenia: 13-01-1934
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Koszalinie (Pr II 4/50) w sprawie organizacji niepodległościowej pn. „Armia Krajowa” działającej na terenie powiatów sławieńskiego i słupskiego. Henryk Jachim brał udział w przeprowadzonej przez organizację akcji ekspropriacyjnej 27.08.1950. Zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Słupsku 28.08.1950. Śledztwo prowadzone przez Sekcję Śledczą PUBP w Sławnie wszczęto 5.09.1950. H. Jachim został tymczasowo aresztowany 11.09.1950 i osadzony w więzieniu w Słupsku. Śledztwo zakończono 27.11.1950, a akt oskarżenia sporządzono 28.11.1950. Materiały zostały złożone do archiwum do nr 3347/Śl, a następnie skomasowane z aktami 1591/Śl. IPN Sz 00101/223 t. 3 (IPN Gd 0017/223/3, 1591/III)
Akta sądowe Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Koszalinie na sesji wyjazdowej w Sławnie przeciwko członkom organizacji konspiracyjnej. Rozprawa odbyła się 23-24.01.1951. Wyrokiem z 25.01.1951 H. Jachim został skazany na karę 6 lat więzienia, pozbawienie praw publicznych i honorowych na 1 rok oraz przepadek mienia za to, że: „należał do nielegalnej organizacji pn. »Armia Krajowa« usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego”, a także brał udział w akcji ekspropriacyjnej w Sycewicach pow. Słupsk 27.08.1950 i posiadał nielegalnie broń palną. Decyzją Najwyższego Sądu Wojskowego (Sn. Odw S 65/51) wyrok złagodzono do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją Rady Państwa z 18.12.1952 wobec w/w zastosowano przepisy ustawy o amnestii z 22.11.1952. H. Jachim opuścił zakład karny w Jaworznie 21.12.1952. IPN Sz 259/1
Charakterystyka Charakterystyka organizacji młodzieżowej „Armia Krajowa” istniejącej od 03.1949 do 28.08.1950 na terenie powiatów Sławno i Słupsk. W organizacji działało 7 członków i 4 pomocników. Jej celem była walka z ustrojem Polski Ludowej, obrona religii, dokonywanie zamachów na funkcjonariuszy UB i MO oraz członków partii. W materiałach znajduje się charakterystyka H. Jachima, skazanego wyrokiem WSR w Koszalinie na karę 6 lat więzienia. IPN Sz 00103/346 (484/IV)
.