Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Walenty
Nazwisko: Dziewiątkowski
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 09-12-1953
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Dziewiątkowski był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Nierozłączki” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 10.02.1977 pod nr. rej. CZ 1642 i prowadzonej przez Wydział III KW MO Częstochowa. Sprawa została założona na podstawie informacji agenturalnej, z której wynikało, że ww. będący studentem Politechniki Częstochowskiej zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Akademickiego. Celem sprawdzenia było „wszechstronne rozpoznanie rodzaju i charakteru kontaktów” ww. z działaczami duszpasterstwa w środowisku akademickim Częstochowy i innych miejscowości, określenie stopnia zaangażowania w działalność „na rzecz kleru i hierarchii kościelnej” oraz ustalenie ewentualnych powiązań figuranta z działalnością konspiracyjnej organizacji „Nurt Niepodległościowy”. W związku z prowadzoną sprawą zastosowano perlustrację korespondencji krajowej i zagranicznej, Adam Dziewiątkowski był również inwigilowany przez osobowe źródła informacji (OZI). SOS zakończono 16.08.1978 z uwagi na fakt wycofania się ww. z działalności w duszpasterstwie. W dniu 04.09.1978 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Częstochowa pod sygn. 441/II. IPN Ka 027/231 (441/II).
.