Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Marian
Nazwisko: Pawełek
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 08-12-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Adama Pawełka, który jako osoba nawołująca pracowników „do radykalnych posunięć” został zatrzymany 15.12.1981 na podstawie decyzji o internowaniu nr 38/II. Zwolniony 29.04.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 832/82. W dniu 18.10.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39355/II. IPN Ka 043/341 t. 2 (39355/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr 38/II z uwagi na fakt, iż jest „negatywnie ustosunkowany do Rządu i Partii”. Od dnia 20.12.1981 przebywał w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. W dniu 12.03.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Zwolniony 29.04.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. IPN Ka 39/140 (19/82).
Adam Pawełek, był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Przekorny” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 28.08.1982 pod nr. rej. KA 49324 i prowadzonego przez Grupę Operacyjną w Będzinie Wydziału II KW MO Katowice, Grupę II KM MO Zawiercie, a następnie Referat V RUSW Zawiercie i Sekcję V MUSW/RUSW Dąbrowa Górnicza. Sprawa została założona z uwagi na „konieczność dalszego kontrolowania” byłego aktywnego działacza NSZZ „Solidarność”, który przed wprowadzeniem stanu wojennego sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej Wydziału Wagonowego, a następnie koordynatora całego Węzła PKP Łazy. W toku sprawy z ww. kilkakrotnie przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. 14.06.1983 „w związku z pobytem papieża na naszym terenie" oraz 30.07.1984 „w związku ze zbliżającą się rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”. Adam Pawełek był również kontrolowany przez osobowe źródła informacji (OZI). KE zakończono 25.10.1985 z uwagi na fakt, iż kontrola operacyjna nie potwierdziła „działalności politycznej lub związkowej niezgodnej z przepisami KK i wrogiej ustrojowi PRL” . W dniu 27.02.1986 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39355/II. IPN Ka 043/341 t. 1 (39355/II).
W aktach paszportowych znajduje się zastrzeżenie wyjazdów zagranicę nr Z-I-977/84 obejmujące wszystkie kraje świata w okresie od 09.03.1982 do 09.03.1984. Zastrzeżenie zostało wydane na wniosek Wydziału II KW MO Katowice z uwagi na fakt, iż wyjazd aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” za granicę „jest niewskazany ze względów operacyjnych”. W dniu 13.04.1982 zastrzeżenie zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 49324 (anulowane 05.05.1984). IPN Ka 195/19192 (EADG 019192).
.