Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Jadwiga
Nazwisko: Rakocz
Nazwisko rodowe: Stawiarska
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 16-06-1951
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Jadwiga
Znany/a też jako:
Anna Jadwiga Reterska
urodzony/a 16- 06-1951 Częstochowa
Imiona rodziców: Eugeniusz JadwigaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowana jako pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie za nawoływanie do strajków. Pozostanie ww. na wolności „zagrażałoby bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu”. Od dnia 13.12.1981 przebywała w OO w Lublińcu, w dn. 24.01.1982 została przewieziona do OO w Darłówku, a w dn. 2.03.1982 do OO w Gołdapi. Zwolniona na mocy art. 43 ust. 5, dekretu o stanie wojennym z dnia 13.12.1981 r. (internowanie uchyla się w czasie trwania stanu wojennego, jeśli w tym czasie ustaną przyczyny uzasadniające internowanie). IPN Bi 48/18
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Powodem operacyjnego sprawdzenia było podejrzenie prowadzenia „wrogiej działalności” (publikacje, biuletyny), a ponieważ działalności takiej nie stwierdzono, sprawa została zakończona. Wypis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Mat.o sygn.1237/II zniszczono dn. 9.01.1990.
Akta internowanego Ponownie internowana za kontynuowanie działalności związkowej w okresie trwania stanu wojennego. Inicjatorka i uczestniczka złożenia w dniu 1.05.1982 na Grobie Nieznanego Żołnierza w Częstochowie wiązanki kwiatów (szarfa z napisem „Solidarność”) oraz kartki „Solidarność żyje”. Zatrzymana w dniu 2.05.1982 przez funkcjonariuszy KWMO w Częstochowie (decyzja o internowaniu z dnia 1.05.1982). Do OO w Bytomiu-Miechowicach przybyła w dniu 8.05.1982. Zwolniona na podstawie decyzji z dnia 2.07.1982 o uchyleniu internowania. IPN Ka 36/47 (5/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE założono z powodu kontaktów ww. z byłymi działaczami „Solidarności”. Wypis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Mat. o sygn. 1522/II zniszczono dn. 9.01.1990.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę założono z powodu prowadzenia wrogiej działalności politycznej i przynależności do nielegalnych struktur byłej „Solidarności”. Początkowo sprawę realizowano w ramach SOS „Bumerang” a w dniu 12.02.1987 przerejestrowano na KE. Sprawę złożono do archiwum w dniu 23.12.1987. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 1867/II zniszczono.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ w okresie od 16.05.1984 do 16.05.1986, podpisane przez naczelnika Wydziału V WUSW w Częstochowie. W uzasadnieniu podano, że ww. jest byłą działaczką Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie, dwukrotnie internowaną za prowadzenie nielegalnej działalności związkowej, "wrogo ustosunkowaną do panującej obecnie rzeczywistości". IPN Ka 143/EACZ 48817 (EACZ 48817)
.