Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Stefan
Nazwisko: Krasnodębski
Miejsce urodzenia: Wolbórz
Data urodzenia: 07-10-1916
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Wspomnienia i fotografie przekazane przez Tadeusza Krasnodębskiego Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie (sygn.: IPN Kr 1/2282, IPN Kr 1/2283, IPN Kr 1/8790-8792, 8795-8796, 8799-8806, 8808, 8810, 8815).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Pozostawał w zainteresowaniu UB ze względu na przeszłość: w latach 1937-39 służył w Policji Państwowej, w latach 1940-1944 pełnił funkcję komendanta w Policji Polskiej GG w Otfinowie, równocześnie będąc komendantem plutonu AK, pseud. konspiracyjny: „Kostek”. W 1946 r. osiadł w Bielsku, gdzie ujawnił się w dn. 21.04.1947 przed Komisją Amnestyjną jako były członek AK; otrzymał zaświadczenie nr 39883/47/NSD. IPN Ka 047/379 (438/II, dawna D-I-378, 595/II)
Materiały operacyjne Materiały dotyczące zainteresowania operacyjnego w związku z działalnością ww. w podziemiu niepodległościowym oraz ukrywaniem się w okresie powojennym z obawy przed aresztowaniem. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” pod sygnaturą 595/II w KWMO Katowice; przesłane do Wydz. „C” w Bielsku-Białej gdzie zostały zarejestrowane pod nr 438/II. IPN Ka 047/379 (438/II, dawna D-I-378, 595/II)
Teczka kandydata na agenta Dn. 14.06.1949 wytypowany na kandydata na werbunek w charakterze agenta, miał być zmuszony do podjęcia współpracy na podstawie kompromitujących materiałów, którymi były fałszywe zeznania świadków o współpracy z niemieckim okupantem podczas służby w policji granatowej. Celem pozyskania było zdobycie informacji na temat dawnych członków organizacji niepodległościowych zatrudnionych z ww. w Urzędzie Skarbowym w Bielsku. Plany werbunku nie powiodły się. IPN Ka 047/379 (438/II, dawna D-I-378, 595/II)
Materiały operacyjne Ww. pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym UB ze względu na służbę w Polskiej Policji w latach 1940-1944 oraz za przynależność do AK, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu. IPN Kr 010/3407 (3469/II, dawniej 35788/II/55)
Materiały operacyjne Materiały Departamentu X obejmujące spisy byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej do 1939 r. Wypis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.