Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Boruch
Miejsce urodzenia: Zgierz
Data urodzenia: 02-02-1945
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany w okresie 09.05.1982-23.07.1982 w związku z podejrzeniem o kolportaż ulotek i inspirowanie akcji protestacyjnych. Internowanie uchylono decyzją nr 186 z dn. 23.07.1982. Występuje również w wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 2 (1360/III), IPN Ld pf 88/2 t. 3 i 5 (2890/XA), IPN Po 161/1, poz. 626
Akta internowanego Internowany w okresie 09.05.1982-23.07.1982. "Podejrzany o kolportaż ulotek, negatywnie ustosunkowany do rzeczywistości". IPN Ld 24/158
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z powodu działalności w NSZZ "Solidarność" w ZPB "Organika-Boruta" w Zgierzu - członek Prezydium KZ. Podejrzany o kontynuowanie działalności związkowej w okresie stanu wojennego. IPN Ld 047/557 (6559/2 mkf), IPN Ld pf 88/2 t. 1 i 4 (2890/XA)
Akta administracyjne W meldunkach operacyjnych znajdują się informacje dot. wymówienia z pracy otrzymanego przez A. Borucha z dniem 01.01.1983 oraz o przeprowadzonych rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych. IPN Ld pf 88/3 t. 1 i 4 (2891/XA)
.