Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Brzeziński
Miejsce urodzenia: Gowarczów
Data urodzenia: 02-11-1926
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Materiały śledcze z postępowania przeciwko K. Brzezińskiemu w związku z działalnością w okresie 1951-18.03.1953 w nielegalnej organizacji bez określonej nazwy. "Przez okres od połowy 1951 r. do marca 1953 r. był współorganizatorem kontrrewolucujnej grupy o charakterze dywersyjno szpiegowskim na terenie Łodzi. Przez okres od stycznia 1945 r. do chwili aresztowania przez UBP na m. Łódź t.j. 18.III.1953 r. był w nielegalnym posiad[aniu]. kilku jednostek broni". W aktach znajdują się doniesienia agenturalne dotyczące K. Brzezińskiego. Materiały archiwalne 29.06.1970 przerejestrowano z nr 1494/III do nr 12203/III. IPN Ld pf 12/4531/1-5 (12203/III) oraz zapisy kartoteczne.
Akta sądowe Materiały z postępowania sądowego przeciwko K. Brzezińskiemu. Dnia 18.03.1953 aresztowany za to, że w okresie 1951-18.03.1953 był członkiem nielegalnej organizacji bez określonej nazwy działającej na terenie Łodzi. Skazany "wyrokiem WSR w Łodzi Nr Sr 54/54 z dn. 20.04.1954 r. z art. 86§2 KKWP, 4§1 mkk na 15 lat więz[ienia]. Zwolniony 20.04.1957". IPN Ld 6/2234 (Sr 54/54) oraz zapisy kartoteczne.
Akta penitencjarne Występuje w Księdze Głównej Więźniów, ponieważ w okresie 20.03.1953-05.03.1954 przebywał w więzieniu przy ul. Kraszewskiego w Łodzi. IPN Ld 7/154 (3/10)
Akta administracyjne Występuje w meldunkach prowadzonych spraw śledczych, a także sprawozdaniach miesięcznych szefa UBP na m. Łódź, jako członek nielegalnej organizacji, której działania przejawiały się zbieraniem materiałów stanowiących tajemnicę państwową. IPN Ld pf: 10/56 (58/X), 10/68 (70/X), 10/11 (11/X), 10/69 (72/X), 10/308-309 (323-324/X)
Akta administracyjne Analiza funkcjonowania nielegalnej organizacji o nieokreślonej nazwie z terenu Łodzi, działającej w okresie 1951-02.1953. Do jej zadań należało "szerzenie wrogiej propagandy i kolportowanie nielegalnych ulotek o treści antyradzieckiej". Ponadto organizacja zbierała informacje stanowiące tajemnicę państwową. K. Brzeziński występuje w materiałach jako dowódca i założyciel organizacji. IPN Ld pf 10/433/4 (508/X)
Akta administracyjne-charakterystyki Opracowanie dotyczące nielegalnej organizacji, której celem było zbieranie informacji z terenu miasta Łodzi stanowiących tajemnicę państwową. K. Brzeziński był organizatorem i przywódcą organizacji, która powstała w 1951 roku. Dnia 18.03.1953 K. Brzeziński został aresztowany przez Wydział Śledczy WUBP Łódź, a 16.04.1954 skazany przez WSR w Łodzi. IPN Ld 030/170 (170)
.