Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Moskwa
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-04-1908
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:

Członek SD od 1945 r.; do 1929 r. (po ukończeniu Państwowej Szkoły Średniej Technicznej w Radomiu) odbywa praktykę w radomskiej Wytwórni Broni, następnie w 1928 r. na stanowisku technika w Kieleckiej Spółce Melioracyjnej i w radomskiej dyrekcji PKP; w latach 1931-1932 pracuje jako asystent w Państwowej Średniej Szkole Technicznej Kolejowej w Radomiu - równocześnie przygotowuje się do matury, którą jako ekstern zdał w 1931 r. i rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej; po złożeniu egzaminu dyplomowego - w latach 1936-1939 na stanowisku zastępcy kierownika nadzoru budowlanego w Państwowych Zakładach Inżynierii w Warszawie (w innych źródłach informacja o kierowaniu budową kanału węglowego Mysłowice-Kraków); w okresie okupacji niemieckiej przebywał w Radomiu, był nauczycielem w Szkole Technicznej; w latach 1945-1947 wykładowca w Państwowej Szkole Przemysłowej w Warszawie; 1947-1948 wicewojewoda kielecki; 1948-1949 naczelny dyrektor Dyrekcji Budowli Osiedli Robotniczych w Kielcach; od maja 1949 r. był współorganizatorem dyrekcji budowy miasta Nowa Huta; w latach 1970-1975 członek Prezydium OK FJN; 1973-1975 honorowy prezes SD; w okresie I 1947-II 1961 oraz VI 1969-VII 1975 poseł na Sejm Ustawodawczy oraz Sejm PRL I-II i V-VI kadencji. Zmarł 23 VII 1975 r.
Źródła: AAN KC PZPR CK 237/XXIII-818; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 293-296, 300-302, 400; Henryk Wosiński, Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej. Cz. 3: Udział Stronnictwa w pracach parlamentu PRL w latach 1944-1968, Warszawa 1969, s. 93-94; A. Rajewski, W.W. Spychalski, Nasi Przedstawiciele. Noty biograficzne posłów SD w Sejmie PRL w kadencjach V, VI, VII, Warszawa, 1980, s. 72-73; Jan Gierczak, Stronnictwo Demokratyczne w województwie kieleckim w latach 1945-1975, Warszawa, Wydawnictwo Epoka, 1980, s. 97-98.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek CK Warszawa SD 01-1946 02-1973 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 400.
Wiceprezes WK Kielce SD 17-02-1946 23-11-1947 J. Gierczak, SD w województwie kieleckim (1945-1975), s. 97.
Wiceprzewodniczący WK Kielce SD 23-11-1947 11-09-1949 J. Gierczak, SD w województwie kieleckim (1945-1975), s. 98-99.
Członek Komitet Polityczny CK Warszawa SD 10-1949 05-1954 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 400.
Zastępca Sekretarza Generalnego CK Warszawa SD 22-10-1949 10-10-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 301.
Członek PREZYDIUM CK Warszawa SD 22-10-1949 10-02-1973 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 302.
Minister Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Warszawa 13-07-1956 25-02-1958 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-818, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 201.
Minister Ministerstwo Łączności Warszawa 25-02-1958 27-06-1969 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-818, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 194.
Przewodniczący CK Warszawa SD 25-02-1969 10-02-1973 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 300.
Zastępca Przewodniczącego Rada Państwa Warszawa 27-06-1969 23-07-1975 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-818, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 170.
.