Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Wojciech
Nazwisko: Klukowski
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 02-01-1957
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Brał udział w zebraniu założycielskim SKS-u, posiadał kontakty z członkami ROPCIO oraz dokonywał próby kolportażu nielegalnych wydawnictw. Mat. o sygn. 13041/II zniszczono 10.01.1990, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz ewidencyjny [KE]/Sprawa operacyjnego rozpracowania [SOR] Podejrzewany o kolportaż nielegalnego wydawnictwa. Sprawa początkowo zarejestrowana jako KE, w dniu 2.11.1982 przerejestrowana w SOS, a następnie w dniu 14.03.1985 w SOR. Mat. o sygn. 16141/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany od 13.12.1981 do 26.11.1982 w ZK Goleniów, Ośrodku Odosobnienia (OO) Wierzchowo Pom. oraz OO Strzebielinek, ponieważ "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL oraz powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej". IPN Sz 0012/367 t. 6 (848/IV).
Akta internowanego Internowany od 13.12.1981 do 26.11.1982 w ZK Goleniów, OO Wierzchowo Pom. oraz OO Strzebielinek. IPN Gd 159/379
Kwestionariusz ewidencyjny [KE]/ Sprawa operacyjnego rozpracowania [SOR] Podejrzewany o "nielegalną działalność w strukturach »Solidarności«". Mat. o sygn. 862/II/S zniszczono 8.01.1990, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Na wniosku paszportowym z dnia 20.08.1984 informacja o zastrzeżeniach wyjazdów - nr Z/81/823/EASZ oraz nr Z-1588/78 wniesionych przez Wydz. III KWMO w Szczecinie. EAPi 81334 (EASz 16854)