Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leopold Romuald
Nazwisko: Sobczyński
Miejsce urodzenia: Nowy Dwór Gdański
Data urodzenia: 05-02-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Lucyna
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka 178/12, zarządzenie z dn. 09.05.2012 dot. Leopolda Sobczyńskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka obiektowa Sprawa dotyczy zabezpieczenia operacyjnego Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) „Manifest Lipcowy”. W teczce znajdują się m.in. dokumenty dotyczące osób działających w NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu, w tym dot. L. Sobczyńskiego. IPN Ka 0103/216, t. 1-2 (K/243)
Akta internowania Internowany w dn. 9.01.1982, ponieważ „brał udział w organizowaniu strajku na KWK ‘Manifest Lipcowy’ po 13.12.1981 r.” (na zasadzie art. 42 dekretu z dn. 12.12.1981). Zwolniony w dn. 24.07.1982. Akta przekazano do archiwum w dn. 10.05.1983. IPN Ka 043/1195 (40332/II)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww. (zatrzymany w dn. 9.01.1982), który do dn. 19.02.1982 przebywał w Areszcie KW MO w Katowicach, a następnie został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu Zaborzu. Od dn. 10.03.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, w dn. 15.04.1982 został ponownie przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu Zaborzu. W okresie od dn. 29.05.1982 do 07.06.1982 na podstawie decyzji nr 1017/82 internowanie zostało czasowo uchylone. Zwolniony w dn. 24.07.1982 na podstawie decyzji nr 1439/82 o uchyleniu internowania. IPN Ka 43/537 (33/82), IPN Ka 42/705 (18/82), IPN Ka 42/706 (33/82)
Materiały ewidencyjne "Podejrzany o prowadzenie działalności antypańst.[wowej] (...). Inwigilacja szczególna KR 5/82". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.