Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz
Nazwisko: Joniec
Miejsce urodzenia: GOSTYŃ
Data urodzenia: 12-08-1954
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Oskarżony o działalność w "Komitecie Obrony Solidarności". Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 16.12.1982 r. został skazany na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Zwolniony przedterminowo dnia 15.04.1983. IPN By 51/179-183
Akta kontrolne śledztwa Działalność w związku "Komitet Obrony Solidarności", którego celem było m.in. "wydawanie biuletynów zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. IPN Sz 0013/443 (15104/III)
Akta prokuratorskie Podejrzany o dzialalność w "Komitecie Obrony Solidarności" oraz druk i kolportaż nielegalnych czasopism. W dniu 19.04.1982 zastosowano areszt tymczasowy. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. IPN Sz 372/206
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dzialalność w nielegalnym związku "Komitet Obrony Solidarności" oraz przygotowywanie nielegalnego czasopisma. Mat. o sygn. 15004/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Tymczasowo aresztowany w związku ze sprawą dotyczącą "rozpowszechniania materiałów o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój lub rozruchy" oraz dzialalności w "Komitecie Obrony Solidarności" IPN Wr 149/123 (92/IV/83)
Akta internowania W aktach znajduje się decyzja o internowaniu nr 153/82 z dnia 27.03.1982 oraz kopie nakazu zatrzymania i doprowadzenia do OO w Wierzchowie Pom. IPN Sz 0012/367, t. 6 (848/IV).
Sprawa Operacyjnego Rrozpracowania [SOR] Podejrzewany o "czynny opór przeciwko władzy". Mat. o sygn. 14517/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Działalność w nielegalnym związku "Komitet Obrony Solidarności". IPN BU 551/126 (Pn. Nadz. II 204/82)
.