Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Bogusław Tadeusz
Nazwisko: Król
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 10-05-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Zielonki (powiat krakowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/443127 (EAKR 443127); mikrofilm akt paszportowych o sygn. IPN Kr 50/443127 (EAKR 443127).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 76/09 zarządzenie z dnia 08.06.2009 r. dotyczące Bogusława Króla – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.