Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alicja
Nazwisko: Zych
Miejsce urodzenia: Tarnobrzeg
Data urodzenia: 25-10-1945
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Zarejestrowana jako kandydat na tajnego współpracownika. Zapis w KE krypt. "Wydra": "Prowadzone z nią rozmowy operacyjno-sondażowe w Ośrodku dla internowanych nie przyniosły pozytywnych efektów, jest ona zdecydowanie wrogo usposobiona do obecnej rzeczywistości". Materiały o sygn. 1506/I-K zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Aresztowana z dniem 14.12.1981 i osadzona w Areszcie Śledczym w Nisku, a następnie (13.01.1982) przetransportowana do OO w Gołdapi. Powodem internowania w/w był fakt, iż "kolportuje ulotki o treści antypaństwowej". IPN-Bi-52/48
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie w ramach KE w związku aktywną działalnością w NSZZ "Solidarność" w KiZPS Tarnobrzeg - brała udział w przygotowaniach do strajku generalnego w zakładzie, była negatywnie ustosunkowana do ówczesnej rzeczywistości ("kolportowała wrogie ulotki", była inicjatorką przejęcia na cele społeczne nowobudowanego budynku KWMO w Tarnobrzegu). Kontrolę zakończono z powodu zaniechania przez w/w "prowadzenia wrogiej działalności". IPN Rz 0270/32 (534/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana (od 04.04.1989) w ramach SOR krypt. "Ekipa" z powodu "wrogiej" działalności w środowisku - załoga pracownicza KiZPS "Siarkopol" w Tarnobrzegu. Sprawę zakończono "z powodu zaprzestania wrogiej działalności". Materiałów o sygn. 1626/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.