Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Pilaszkiewicz
Miejsce urodzenia: Jaszczów
Data urodzenia: 20-03-1927
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Materiały śledcze z postępowania przeciwko Z. Pilaszkiewiczowi z powodu działalności w okresie 1948-1950 w związku wyznaniowym na terenie Łodzi. W aktach znajdują się doniesienia agenturalne dotyczące Z. Pilaszkiewicza. IPN Ld pf 12/834 (3112/III)
Akta sądowe Materiały z postępowania sądowego przeciwko Z. Pilaszkiewiczowi. Dnia 21.06.1950 aresztowany i skazany wyrokiem WSR Łódź z 9.02.1951. Postanowieniem z 30.01.1957 ww. orzeczenia zostały uchylone przez Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego. Mat. o sygn. Sr 29/51 brak. Wpis na pods. zapis. kart.-ewid, IPN BU 660/798 (707/17/53)
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany pod nr 12645 dnia 22.09.1971 do sprawy nr 2422 założonej przez KWMO Lublin z powodu działalności w organizacji religijnej. Wyrejestrowany 30.09.1980. Materiałów o sygn. 289/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Występuje w planie pracy Referatu SB KPMO w Łodzi, jako członek związku wyznaniowego, którego działania przejawiały się organizowaniem nielegalnych zebrań. IPN Ld pf 10/620 (809/X)
Akta paszportowe Dnia 22.01.1970 wniesiono zastrzeżenie wyjazdu za granicę nr Z-128 przez Wydz. IV KWMO Lublin. Anulowane 13.10.1980. IPN Ld 0175/35897 (EALd 317477)
.