Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Okuniewski
Miejsce urodzenia: Lubotyń
Data urodzenia: 05-05-1920
Imię ojca: Józef
Imię matki: Małgorzata
Dodatkowe informacje:

Wedle materiału aktowego:
od 06.12.1949 w PZPR;
1937-1939 instruktor rolny w Okręgowym Towarzystwie Organizacji i Kółek Rolniczych w Wieluniu;
1940-1944 robotnik w [Firmie Drzewnej A. Szymański W-wa]
1945-1948 kierownik Gminnej Szkoły Rolniczej w Tymiance;
1948-1950 wykładowca w Instytucie Kształcenia Nauczycieli Szkół Rolniczych w Pszczelinie;
1950-1986 asystent, adiunkt, prof. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
20.03.1974 - 15.03.1979 ambasador PRL w Hadze;
1979-1986 prof. na pół etatu SGGW-AR;
od 24.04.1986 dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN;
uchwałą z dn. 14.02.1985 Rada Państwa nadała mu tytuł profesora zwyczajnego nauk rolniczych.
Źródła: AAN KC PZPR CK/VIII-1321; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Uczelniany przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa PZPR 1954 AAN KC PZPR CK/VIII-1321.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 09-12-1959 21-05-1970 AAN KC PZPR CK/VIII-1321; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 205
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 16-11-1968 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 115.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 11-12-1971 AAN KC PZPR CK/VIII-1321; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 136.
Minister Ministerstwo Rolnictwa Warszawa Brak 29-06-1970 16-02-1974 AAN KC PZPR CK/VIII-1321.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 12-12-1975 AAN CK/VIII-1321; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 154.