Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Adam
Nazwisko: Żebrowski
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 09-11-1913
Imię ojca: Jan
Dodatkowe informacje:

Od 1938r. do 1939r. członek Koła Młodych przy Klubie Demokratycznym w Warszawie. Od 1946r. do 1948r. PPR, a nast. w PZPR. W 1936r. ukończył Uniwersytet Warszawski, mgr. W 1938r. aplikant w Sądzie Grodzkim w Częstochowie. Od 1938r. do 1939r. aplikant w Najwyższym Trybunale Administracyjnym w Warszawie. W 1939r. internowany na Łotwie. Od 1940r. do 1945r. w obozie jenieckim w Niemczech. W 1946r. dyrektor administracyjno-handlowy w Bielskiej Fabryce Włókien „Unia”. Od 1946r. do 1947r. z-ca dyrektora, a nast. dyrektor naczelny Zakładów Żyrardowskich. Od 1947r. do 1948r. dyrektor administracyjny w Centralnym Zarządzie Przemysłu Włókienniczego w Łodzi. Był delegatem na I, III, IV Zjazd PZPR.
AAN KC PZPR CK 5958; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 184, 324, 449;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Ekonomiczny Łódź PZPR 12-1948 04-1950 AAN KC PZPR CK 5958; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 449;
Prezes Centralny Urząd Drobnej Wytwórczości Warszawa 04-1950 05-1951 AAN KC PZPR CK 5958; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 232, 449;
Minister Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Warszawa 29-05-1951 20-09-1954 AAN KC PZPR CK 5958; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 103, 106, 108, 201, 449;
Prezes Zarząd Centralny Związek Spółdzielczości Pracy Warszawa 20-09-1954 30-07-1958 AAN KC PZPR CK 5958; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 324, 449;
Przewodniczący Komitet Drobnej Wytwórczości Warszawa 30-07-1958 15-05-1961 AAN KC PZPR CK 5958; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 216, 449;
Prezes Narodowy Bank Polski Warszawa 06-1961 01-1965 AAN KC PZPR CK 5958; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 237, 449;
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów Warszawa 06-1961 01-1965 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 449;
.