Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Kazimierz
Nazwisko: Przyjemski
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 21-11-1927
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowanie Obiektowe [RO] Sprawa założona 20.09.1946 na Szybowcową Szkołę Lisie Kąty (S.S.L.K.) przez Ref. IV PUBP Grudziądz w celu jej "zabezpieczenia". W materiałach znajdują się wykazy zatrudnionych pracowników, doniesienia agenturalne, korespondencja dot. obiektu. 29.07.1955 sprawę zdjęto z ewidencji w związku z tym, że "materiały nie przedstawiają żadnej wartości operacyjnej". Zdzisław Przyjemski figuruje w meldunku z eliminacji lotów szybowcami wyczynowymi przeprowadzonych 28. i 29.05.1953 w Wyczynowej Szkole Szybowców w Lisich Kątach. IPN By 069/1181 (1182/IV, O-1182)
Sprawa Obiektowa [SO] W związku z pracą i działalnością jako pilot oraz instruktor w Kujawskim Aeroklubie Ligi Lotniczej w Inowrocławiu Z. Przyjemski rozpracowywany w ramach sprawy krypt. "Lot" założonej w celu "zapewnienia bezpieczeństwa" Ośrodkowi Lotniska Cywilnego znajdującego się na przedmieściu Inowrocławia. Rejestrowany w kartotece Wydz. III WUBP pod nr 13-1/25. Sprawę zakończono wobec tego, że "materiały (…) nie przedstawiają żadnej wartości operacyjnej". IPN By 069/1179 (1180/IV)
Rozpracowanie Obiektowe [RO] Rozpracowanie obiektowe krypt. "Aeroklub" założone 07.06.1947 na Oddział Lotnictwa Cywilnego w Bydgoszczy. W mat. informacje odnośnie innych aeroklubów i lotnisk, w tym Aeroklubu Ligii Lotniczej w Inowrocławiu. Zdzisław Przyjemski, członek A.L.L. Inowrocław, figuruje na "Wykazie elementu wrogiego lub niepoprawnego politycznie". IPN By 069/1178 (1179/IV, O-1179)
Rozpracowanie Obiektowe [RO] Sprawa założona w celu rozpracowania obywateli polskich zamieszkałych przed 1939 w Wilnie i woj.wileńskim osiedlających się na terenie woj. bydgoskiego, podległych PUBP Chojnice, Chełmno, Grudziądz, Lipno, Inowrocław. Zdzisław Przyjemski figuruje na "Spisie repatriantów zamieszkałych do 1939 roku na terenie miasta i województwa wileńskiego" (w sprawozdaniu okresowym PUBP Inowrocław z 23.06.1949 jako podejrzany o przynależność do AK). W aktach zamieszczono także krótką charakterystykę w/w. IPN By 069/270 t. 2 (270/IV, O-270)
.