Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Drapała
Miejsce urodzenia: Występ
Data urodzenia: 20-09-1933
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 09.12.1982 jako figurant SOR krypt. "Introligator" pod nr 51583 na podst. informacji KO dot. kolportażu ulotek na terenie Jastrzębia Zdroju, Żor i Wodzisława Śląskiego i prowadzenia akcji terrorystyczno-dywersyjnych przy użyciu materiału wybuchowego. W wyniku działań operacyjnych zlikwidowano trzy punkty poligraficzne, skonfiskowano górniczy materiał wybuchowy, aresztowano członków grup zaangażowanych w sporządzanie i kolportowanie ulotek. Ludwik Drapała, jako członek jednej z grup z terenu Jastrzębia Zdroju i Żor, zatrzymany 29.11.1982. IPN Ka 048/1105 t. 1-3 (40779/II)
Akta kontrolne śledztwa Oskarżony o to, że "w miesiącu styczniu 1982 w Jastrzębiu Zdroju wspólnie z innymi osobami założył, a następnie do kwietnia 1982 kierował związkiem, którego istnienie pozostawało tajemnicą wobec organów państwowych". Postępowanie w tej sprawie prowadził Wydział Śledczy KWMO w Katowicach i Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach (Pg Śl-II-292/82, nast. Pg Śl-II-16/83). 19.05.1983 Ludwik Drapała wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach (sygn. SoW. 99/83) skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. IPN Ka 029/699 t. 1-17 (9344/III)
Akta internowania Internowany decyzją nr 691/V-2 z dn. 29.11.1982 wydana przez KWMO w Katowicach, ponieważ "nie przestrzega postanowień dekretu o stanie wojennym podejmując działania stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego". We wniosku o internowanie uzasadniono: "po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązał kontakt z nielegalna grupą i brał aktywny udział w nielegalnych spotkaniach tej grupy". W czasie tych spotkań planował utworzenie podziemnej poligrafii oraz grupy terrorystycznej". 09.12.1982 internowanie zmieniono na tymczasowe aresztowanie. Informacje o internowaniu również w aktach IPN Ka 0169/1616 (39529/2). Materiały o sygn. IPN Ka 230/2863 t. 2 odzyskano z makulatury. IPN Ka 230/2863 t. 2 (39529/II), IPN Ka 0169/1616 (39529/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Abstynent" z obawy, że ze względu na częste wyjazdy poza miejsce zamieszkania może być kimś w rodzaju "łącznika podziemnej >Solidarności<". Ustalono, że był współzałożycielem i członkiem Komisji Krajowej Rencistów i Emerytów NSZZ "Solidarność", w latach 1980-1981 dążył do utworzenia Polskiej Partii Pracy o podłożu "chrześcijańsko-demokratycznym". 09.10.1989 KE zakończono ze względu na "zalegalizowanie >Solidarności<". Materiały o sygn. IPN Ka 230/2863 t. 1 odzyskano z makulatury. IPN Ka 230/2863 t. 1 (39529/II), IPN Ka 0169/1616 (39529/2)
Materiały ewidencyjne Informacja o uczestniczeniu L. Drapały w nielegalny pochodzie 01.05.1987 w czasie którego uczestnicy "nieśli transparenty o treści antypaństwowej i wznosili okrzyki gloryfikujące byłą >Solidarność<". Zapis kartoteczny.
.