Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund Marek
Nazwisko: Krasowski
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 30-08-1955
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE założony na Edmunda Krasowskiego, studenta UW, z powodu podpisania wraz z innymi studentami w marcu 1977 petycji "w sprawie powołania komisji poselskiej dla zbadania przyczyn wydarzeń czerwcowych w Radomiu i Ursusie". W ramach KE Służba Bezpieczeństwa miała zamiar ustalić z jakich powodów w/w podpisał petycję i podjąć działania w kierunku "przeciwdziałania wrogim poczynaniom figuranta w przyszłości". W/w był inwigilowany poprzez dwóch TW. Sprawę zakończono po ustaleniu, że "figurant poza wymienionym faktem podpisania petycji nie angażuje się w szkodliwą działalność polityczną (...)", a "petycja będąca przedmiotem niniejszego zagrożenia nie stanowi płaszczyzny działań dla opozycji". IPN BU 0246/1081 (5350/II); mkf IPN BU 01322/1108 (5350/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa operacyjnego sprawdzenia założona na Edmunda Krasowskiego. Materiałów o sygn. II-6431 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 22.12.1982 Edmund Krasowski został zarejestrowany pod nr 6177 do SOR krypt. „Konfetti”. Sprawę zarejestrowano pod nr. 5626 w związku z faktem masowego kolportażu ulotek w dniach 6–8.04.1982 na terenie Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu. Następnie kolportaż rozszerzył się na „teren innych zakładów pracy i miasto Elbląg”, stąd „sprawę >Konfetti< rozszerzono na całokształt nielegalnej działalności ulotkowej na terenie Elbląga”. Sprawa prowadzona była w okresie: 08.04.1982–23.12.1983 przez Wydz. V KWMO/WUSW Elbląg, akta złożono do archiwum pod sygn. 908/II. Następnie Edmund Krasowski został przerejestrowany do KE krypt. „Astronom”, 5.11.1985 ponownie przerejestrowany do SOR krypt. „Marcin”, a 28.03.1987 – do SOR krypt. „Komisja” (sprawa zarejestrowana przez Wydz. III WUSW Elbląg pod nr 10155, prowadzona w okresie: 3.11.1986–22.01.1990, brak sygnatury archiwalnej). Rozpracowywanie Edmunda Krasowskiego w ramach SOR krypt. „Komisja” zakończono 25.09.1987. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz mat. arch. o sygn. IPN BU 0608/248 (5454/K).
Akta kontrolne śledztwa Akta przeciwko m.in. Edmundowi Krasowskiemu podejrzanemu o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 w zw. z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981 oraz art. 282 i 270 ust.1 KK (kolportaż ulotek i „wrogiej literatury o treści antypaństwowej” na terenie Elbląga w okresie od kwietnia do grudnia 1982 „mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”). 11.01.1983 postanowienie o przeszukaniu mieszkania w/w. 14.01.1983 na wniosek Woj. Prok. Garnizonowej w Elblągu zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w ZK w Elblągu. 29.03.1983 przekazany do AŚ w W-wie. Od 21.07.1983 ponownie w ZK w Elblągu. 26.07.1983 przesłuchiwany. 29.07.1983 uchylono środek zapobiegawczy (Pg.Śl.II-28/82). IPN Gd 011/85 t. 1-3 (146/III)
Akta sądowe 08.08.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu skierowała wniosek do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni o umorzenie postępowania. Sąd na mocy art. 4 ust. 2 w zw. z art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii 16.08.1983 umorzył postępowanie karne. IPN GD 253/9530-9538 (3158/91/3954–3962)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko m.in. Edmundowi Krasowskiemu, oskarżonemu o "redagowanie, wytwarzanie i kolportowanie na terenie woj. elbląskiego nielegalnych wydawnictw" m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn NSZZ „S” Regionu Elbląskiego” w okresie od 1984 do października 1985 "nawołujących do organizowania wystąpień publicznych i bojkotu wyborów do Sejmu PRL" (przestępstwo z art. 282 a ust. 1 kk). 29.10.1985 zatrzymany, dokonano przeszukania mieszkania, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w ZK w Elblągu, następnie w AŚ Warszawa Mokotów. W kolejnych miesiącach przesłuchiwany. IPN By 011/127 t. 1-5 (201/III)
Akta sądowe 29.07.1986 Sąd Rejonowy w Elblągu uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania ze wzg. na stan zdrowia oskarżonego (do sprawy RSD 3/85). 22.09.1986 na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu umorzył postępowanie karne, powołując się na art. 1,2,3 i 12 ust. 1-4 ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. IPN Gd 227/1- 7
Akta kontrolne śledztwa Dot. redagowania, wytwarzania i kolportowania nielegalnych wydawnictw (art. 282 a ust. 1 KK). W/w kierował kolportażem nielegalnych wydawnictw na teren woj. elbląskiego. IPN Gd 011/129 (203/III)
Akta kontrolne śledztwa Dot. redagowania, wytwarzania i kolportowania nielegalnych wydawnictw (art. 282 a ust. 1 KK). W/w przechodzi w aktach jako osoba kierująca kolportażem nielegalnych wydawnictw na teren woj. elbląskiego. IPN Gd 011/131 (205/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Od 29.01.1988 rozpracowywany w sprawie "Menora" w zw. z "kolportażem wrogich ulotek na terenie Gdańska w 1988". Sprawę zakończono 04.10.1989. Materiały złożono do Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod nr 19864/II. Następnie zniszczono za protokołem brakowania- 7/89. Materiały o sygn. 19864/II zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku. Zawiera meldunki operacyjne w sprawie wyborów do Sejmu w czerwcu 1989 oraz sylwetki kandydatów. E. Krasowski występuje jako kierownik Komitetu Organizacyjnego Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „S” w Gdańsku, kandydat na posła do Sejmu PRL. IPN Gd 467/7 (2533/IV)
Akta paszportowe Czterokrotnie w 1977, 1978, 1982 i 1986 na podst. decyzji Nacz. Wydz. Paszportów KWMO w Elblągu odmówiono wydania paszportu na wyjazdy do Szwecji, Francji, Włoch i RFN uzasadniając zastrzeżeniem wyjazdów od 29.07.1977 do 29.07.1978 do „krajów kapitalistycznych”, wprowadzonym przez Wydz. Paszportów KW MO w Elblągu (nr zastrzeżenia Z-I-433/77), oraz zastrzeżeniem Z-I-1533/83 wprowadzonym przez Wydz. V WUSW w Elblągu od 4.11.1983 do 4.11.1985 oraz powołując się na art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17.06.1959, o paszportach. Po odwołaniu w/w w 1986 Naczelnik Wydz. Paszportów WUSW w Elblągu podjął decyzję o wydaniu paszportu. EAEL 9929
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w okresie 1989-1990. E. Krasowski występuje w "Informatorze nr 78 TKZ NSZZ "S" Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego" w Gdańsku ze stycznia 1989. Według "Informatora" w/w 17 grudnia 1988 został "zatrzymany i brutalnie pobity w Elblągu". Pełnił funkcję przewodniczącego RKW "S". IPN Gd 0046/520 t. 7 k. 72 (1128/7)
.