Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Józef
Nazwisko: Daniszewski
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 16-05-1929
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Daniszewski w 1955 roku był opracowywany przez Wydz. IX w Opolu jako kandydat na Lokal Kontaktowy (LK). Z pozyskania zrezygnowano, ponieważ wym. w okresie okupacji należał do "Szarych Szeregów", a w 1944 roku został wywieziony do Niemiec (do kraju powrócił w 1947 roku). Materiały złożono do archiwum pod sygn. 31923/I. Materiały o sygn. 31923/I zniszczono w 1983 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Władysław Daniszewski w latach 1970-1974 został poddany kontroli operacyjnej przez Wydz. II KWMO w Szczecinie i zarejestrowany pod nr. Sz 9964 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Redaktor". Był inwigilowany przez SB z powodu „negatywnego stosunku do kierowniczej roli partii w dziedzinie twórczości literackiej i artystycznej, popieranie osób o poglądach liberalnych i drobnomieszczańskich”. Materiały kwestionariusza złożono do archiwum pod sygn. 5830/II. IPN Sz 009/478 (5830/II).
.