Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Mieczysław
Nazwisko: Borcz
Miejsce urodzenia: Łańcut
Data urodzenia: 16-12-1949
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w aktach sprawy obiektowej dotyczącej kurii biskupiej i duchowieństwa diecezji przemyskiej (doniesienie z 24.06.1969 nt. obchodów 500-lecia kościoła w Soninie). IPN-Rz-053/196 (96/IV) t. 7
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza [TEOK] Sprawdzany operacyjnie w ramach TEOK jako alumn WSD w Przemyślu, a od 23.06.1973 jako kapłan. 10.04.1975 orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy UMiP w Stalowej Woli ukarany grzywną za "kierowanie zgromadzeniem w domu prywatnym bez zezwolenia". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjno - śledcze Akta śledztwa w sprawie "nielegalnej" rozbudowy kaplicy w Kłyżowie-Krzakach. Ks. Henryk Borcz wydawał materiały budowlane w celu rozbudowy obiektu sakralnego oraz godził się na kontynuowanie prac budowlanych bez wymaganego pozwolenia. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Stalowej Woli z 18.02.1975 za powyższy czyn został skazany na karę grzywny. IPN Rz 052/631 (7489/III); IPN Rz 00209/1
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w aktach sprawy obiektowej dotyczącej duszpasterstwa rolników w województwie rzeszowskim. IPN Rz 062/12 (270/IV) t.1, 2, 3
Materiały administracyjne Występuje w informacjach (z 31.05.1974) i meldunkach dotyczących ważniejszych wydarzeń politycznych i religijnych na Rzeszowszczyźnie. IPN-RZ-053/110 (189/IV) t. 13
Materiały administracyjne Występuje w materiałach (meldunek z 02.12.1974) dot. m.in ważniejszych wydarzeń kościelnych na terenie województwa rzeszowskiego. IPN-RZ-053/109 (190/IV) t. 5
Materiały administracyjne Występuje w informacjach dot. duszpasterstwa akademickiego i kleru oraz Kongregacji Dziekanów Diecezji Przemyskiej (informacja z 03.03.1975). IPN Rz 053/73 (236/IV) t. 3
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. IV WUSW w Przemyślu na okres od 28.02.1986 do 28.02.1988. EAPR 18853