Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Senklewski
Miejsce urodzenia: Władków
Data urodzenia: 08-05-1940
Imię ojca: Józef
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany jako figurant SOR dotyczącej działalności b. NSZZ „Solidarność” na terenie Koszalińskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Płytolen” w Koszalinie. Ryszard Senklewski jako były przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” podejrzewany był m.in.: o kolportaż ulotek, wywieszenie na kominie zakładu flagi z kirem oraz spowodowanie przerwy w dostawie prądu, co wywołało przestój w pracy zakładów. W czasie prowadzenia sprawy w/w poddano inwigilacji. 25.04.1985 został zatrzymany, przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. W dniach 18-20.10.1985 w Warszawie brał udział w uroczystościach przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Sprawa została zakończona 29.04.1986, jednak Ryszarda Senklewskiego z uwagi na dalsze prowadzenie przez niego działalności, zarejestrowano do SOR „Miot”. IPN Sz 00105/119 (5058/II); IPN Sz 00124/627 (mkf 5058/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany jako figurant sprawy dotyczącej działalności NSZZ „Solidarność” na terenie Koszalina po zdelegalizowaniu struktur związkowych. Sprawę zakończono i zdjęto z ewidencji 22.12.1989, materiały złożono do archiwum do nr II-5140. Zostały one zniszczone. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN Sz 00105/119.
Akta kontrolne wykroczenia Akta sprawy dotyczącej udziału w nielegalnej manifestacji zorganizowanej 1.05.1988. Ryszard Senklewski niósł transparent z napisem „Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ »Solidarność« Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk”. Decyzją Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Słupska (1113/88) został ukarany grzywną w wysokości 40 tys. złotych oraz kosztami sprawy. W materiałach znajdują się również informacje o ukaraniu w/w 12.02.1988 karą grzywny za udział w manifestacji w Koszalinie. IPN Gd 012/148 (209/III)
Akta kontrolne wykroczenia Materiały w sprawie działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego postawionych przed Kolegium Rejonowym ds. Wykroczeń za udział w manifestacji 1.05.1988 oraz zorganizowanie „Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ »Solidarność« Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk”. R. Senklewski przedstawiony jest na znajdującej się w aktach fotografii dokumentującej przebieg manifestacji. IPN Gd 012/139 (200/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słupsku (1 Ds.1794/88) w sprawie napaści na funkcjonariuszy MO w czasie nielegalnego zebrania MKK NSSZ „Solidarność” 9.10.1988 w Słupsku. R. Senklewski pojawia się w raporcie jako uczestnik spotkania z 25.09.1988, w czasie którego wszedł w skład kierownictwa MKK. IPN Gd 012/149 (210/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Figurant zarejestrowanej 20.02.1989 sprawy operacyjnego sprawdzenia „Kontra”. Sprawę zakończono 29.08.1989, a materiały złożono w Wydziale „C” WUSW w Koszalinie do nr II-5558 (mkf 5558/2). Zostały one zniszczone za protokołami brakowania 55/89 i 64/89. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe Decyzją naczelnika Wydziału Paszportów WUSW w Koszalinie z 20.02.1987 na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o paszportach z 17.06.1959 R. Senklewski otrzymał odmowę wyjazdu do Węgierskiej Republiki Ludowej. IPN Sz 469/72527 (EAKO 072527)
.