Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Jan
Nazwisko: Matera
Miejsce urodzenia: Dąbie k. Dębicy
Data urodzenia: 23-06-1938
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO, a następnie WUSW w Tarnowie od 24.04.1983 do 15.11.1983. Śledztwo dotyczyło niejawnych struktur Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Ziemia Dębicka oraz kolportażu wydawnictw drugiego obiegu. Ireneusz Matera występuje w materiałach jako sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ "S" w dębickiej Wytwórni Urządzeń Chłodniczych oraz jako osoba zaangażowania w akcję udzielania pomocy finansowej (bezzwrotne zapomogi) rodzinom internowanych. Śledztwo umorzono na mocy ustawy o amnestii. IPN Kr 071/105 (106/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Ireneusza Matery. Wymieniony został aresztowany i osadzony w dniu 09.05.1983 w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Został oskarżony o to, iż od 1982 do kwietnia 1983 rozpowszechniał informacje "godzące w ustrój PRL", zamieszczone w nielegalnych wydawnictwach sygnowanych przez podziemne struktury NSZZ "Solidarność". Ponadto zbierał informacje o sytuacji w dębickich zakładach pracy i przekazywał je do Krakowa. Był również przedstawicielem Wytwórni Urządzeń Chłodniczych (WUCh) w Dębicy w ramach Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Ziemia Dębicka, organizował zbiórki funduszy na jej rzecz oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw. Z zakładu Karnego w Tarnowie zwolniony w dniu 26.07.1983 (ustawa o amnestii). IPN Kr 162/51 (1/398/83).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Komisja"/"Podziemie" (nr rej sprawy Ta 6150) prowadzona od 11.03.1982 do 05.03.1984 przez Wydz. V KWMO, a następnie WUSW w Tarnowie. Wymieniony został zarejestrowany w jej ramach do nr Ta 6868 i rozpracowywany w związku z podejrzeniem o przynależność do konspiracyjnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Dębicy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawdzany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Opozycja" nr rej sprawy Ta 8758 z powodu podejrzenia o reaktywowanie działalności byłych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Dębicy w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Sprawę prowadził pion III RUSW w Dębicy w okresie od 10.01.1986 do 01.12.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.