Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Barcikowski
Miejsce urodzenia: Zglechów
Data urodzenia: 22-03-1927
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1954 r. Członek AK. Członek SL, ZSL, ZMW RP "Wici", ZMP. W okresie od września 1947 r. do 1948 r. kierownik organizacyjny ZW ZMW "Wici" w Łodzi. w latach 1948 - 1949 kierownik organizacyjny ZW ZMP w Łodzi. Wiceprzewodniczący ZW ZMP w Bydgoszczy. W latach 1950 - 1954 zastępca kierownika Wydziału Propagandy ZG ZMP w Warszawie. W latach 1956 - 1957 sekretarz ZG ZMP w Warszawie. W latach 1957 - 1960 wiceprzewodniczący ZG ZMW w Warszawie. W latach 1963 - 1965 przewodniczący ZG ZMW. W okresie od 16.02.1974 r. do 20.12.1977 r. w składzie Prezydium Rządu PRL. W latach 1977 - 1980 przewodniczący Prezydium RN m. Krakowa. Od 21.02.1980 r. stały Przedstawiciel PRL w Komitecie Wykonawczym Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). W sierpniu 1980 r. przewodniczący Komisji Rządowej do rozmów z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Szczecinie. W 1980 r.współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. W okresie od maja 1965 do czerwca 1989 poseł na Sejm PRL IV - IX kadencji. W okresie od grudnia 1980 r. do sierpnia 1985 r. przewodniczący Klubu Poselskiego PZPR w Sejmie VIII kadencji. W latach 1965 - 1968 redaktor naczelny Miesięcznika "Życie Partii". W latach 1960-1963 studia doktoranckie w WSNS przy KC PZPR, dr ekonomii 1966 (AAN, KC PZPR, Kartoteka działaczy ruchu robotniczego, sygn. 17035; Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3114/85, s. 2, 8, 9, 15, dalej ARM 3114/85, s...; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej, PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; Kto jest kto w Polsce. Informator biograficzny, s. 52; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 333).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 16-11-1968 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 112, 123; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 333.
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 26-11-1965 23-11-1968 AAN, KC PZPR, Kartoteka działaczy ruchu robotniczego, sygn. 17035; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000 , s. 124; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 333.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 27-01-1990 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 123; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 333.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Poznań PZPR 27-11-1968 31-12-1970 AAN, KC PZPR, Kartoteka działaczy ruchu robotniczego, sygn. 17035; PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 322; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 333.
Sekretarz sekretariat Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-12-1970 15-02-1974 Kto jest kto w Polsce. Informator biograficzny, s. 52; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 264, 333.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 6-09-1980 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 159, 220.
Minister Ministerstwo Rolnictwa Warszawa Brak 16-02-1974 17-12-1977 ARM 3114/85, s. 1; Kto jest kto w Polsce. Informator biograficzny, s. 52; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 205, 333.
I Sekretarz Komitet Krakowski Kraków PZPR 10-12-1975 23-02-1980 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s.311; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 333.
Wiceprezes Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 03-04-1980 8-10-1980 ARM 3114/85, s. 1; Kto jest kto w Polsce. Informator biograficzny, s. 52; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 175, 333.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 06-09-1980 29-07-1989 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 261, 333.
Sekretarz sekretariat Komitet Centralny Warszawa PZPR 06-10-1980 11-11-1985 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 264, 333.
Członek Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 08-10-1980 6-11-1985 ARM 3114/85, s. 5; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 87-88.
Zastępca Przewodniczącego Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 06-11-1985 19-07-1989 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 88.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielgalnych organizacji Biura "C" MSW. Karta E-14/1: Data zapisu: 28 VII 78 [?] - Treść i nr sprawy nazwa jednostki - Stempel o treści:"Materiały w Wydz. II Biura "C" nr: 887/X t.1." Poniżej zapis: "W okresie okupacji członek ZWM." IPN BU 0298/652 (MSW 887/X).