Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Adam
Nazwisko: Dziura
Miejsce urodzenia: Charzewice
Data urodzenia: 07-05-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Dziura kontrolowany był przez Wydział III „A”/ V KWMO/WUSW w Rzeszowie w okresie od 06.08.1982 do 22.05.1985 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE), następnie po zmianie kategorii sprawy (21.05.1984) rozpracowywany w Sprawie Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Jeździec”. Powodem inwigilacji było utrzymywanie przez ww. kontaktów z przywódcami regionalnych struktur byłej NSZZ „Solidarność” i podejrzenie o prowadzenie w jej ramach „nielegalnej działalności”. Ponadto zaangażowany był w tworzenie struktur rzeszowskiego MKR „Solidarność”, gdzie „pełnił funkcję łącznika pomiędzy KZ >S< w >Zelmerze<, a MKR”. Brał udział w akcjach protestacyjnych. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 17315/II. IPN-Rz-044/159 (17315/II).
Akta internowania Stanisława Dziury „aktywisty NSZZ >Solidarność< podejrzanego o prowadzenie nielegalnej działalności w konspiracyjnych strukturach”, prowadzone przez KW MO w Rzeszowie w okresie 30.08.1982-11.09.1982. IPN-Rz-052/827 (7770/III), karta EO-6 z kartoteki zagadnieniowej WUSW Rzeszów.
Akta internowanego Stanisława Dziury. Internowany na wniosek Wydz. V KWMO Rzeszów i osadzony w OO w Uhercach ze względu na obawę władz, "iż pozostając na wolności nie będzie przestrzegać obowiązującego porządku prawnego". IPN-Rz-57/369, karta EO-13-A z KOI WUSW Rzeszów.
Akta śledztwa prowadzonego wobec Stanisława Dziury ze względu na podjęcie przez niego „działań zmierzających do wywołania niepokoju i rozruchów”. Był on jednym z organizatorów i aktywnym uczestnikiem „nielegalnego” pochodu w dniu 03.05.1984, który wyruszył spod rzeszowskiego Kościoła Farnego. S. Dziura idąc na czele pochodu wykrzykiwał hasła: ”precz z sowietami” i „pozdrowienia dla podziemia”. Sprawę prowadził Wydział Śledczy WUSW w Rzeszowie od 04 do 31.05.1984 pod nrem 8/84. Akta śledztwa zarchiwizowano pod sygn. 7850/III. IPN-Rz-052/885 (7850/III).
Postępowanie prokuratorskie Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie prowadzone w okresie od 05.05.1984 do 07.08.1984 na osobę Stanisława Dziury, który został oskarżony o to, iż w dniu 03.05.1984, idąc na czele „nielegalnej” organizacji „wznosił okrzyki >pozdrowienia dla podziemia<” oraz nawoływał do nieposłuszeństwa funkcjonariuszom MO. W dniu 04.07.1984 skazany przez Sąd Rejonowy na karę półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę w wysokości 60 tys. zł. Sprawę umorzono w dniu 07.08.1984 na mocy amnestii. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Informacje dot. śledztwa prowadzonego przeciwko m.in. S. Dziurze nr 8/84 znajdują się w Repertorium Wydziału Śledczego za lata 1961-1985 i 1986-1990. IPN-Rz-00209/1.
Aresztowany tymczasowo z powodu oskarżenia o wywołanie niepokoju publicznego w dniu 03.05.1984. S. Dziura okrzykami zachęcał uczestników „nielegalnego” marszu do jego kontynuowania, a także do niepodporządkowania się rozkazom służb porządkowych wzywających do rozejścia się. Akta sprawy prowadził Areszt Śledczy w Rzeszowie w okresie 08.05-04.07.1984. IPN-Rz-53/54.
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-2724/84 wniesione przez Wydz. Śledczy na okres od 13.06.1984 do 07.05.1986. Zastrzeżenie obejmowało wszystkie kraje świata (WKŚ). IPN-Rz-389/35452 (EARZ-35452), karty Pz-35 z Biura Paszportów MSW i kartot. paszport. WUSW Rzeszów.
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-0430/86 wniesione na wniosek Wydz. V WUSW Rzeszów wniesione na okres od 10.12.1986 do 10.11.1988, a następnie przedłużone do roku 1990. Obejmowało ono wszystkie kraje świata (WKŚ). IPN-Rz-389/35452 (EARZ-35452), karta Pz-35 z Biura Paszportów MSW.
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR)/ Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zima”/ ”Zimny” (nr rej. 25800/15808) przez Wydział V WUSW Rzeszów w okresie 26.09.1988-18.09.1989. Sprawa wszczęta została na grupę 8 pracowników zakładu „Predom-Zelmer” w Rzeszowie (m.in. S. Dziurę), którzy w dniu 22.09.1988 wystąpili do dyrekcji „(...) z pismem informującym o reaktywowaniu działalności KZ NSZZ >S<”. Celem rozpracowania było „rozpoznanie nielegalnej grupy i faktycznych inspiratorów”, ograniczenia jej wpływu na załogę oraz dezintegracja środowiska byłych działaczy NSZZ „Solidarność”. S. Dziura postrzegany był jako były aktywny działacz NSZZ „Solidarność” oraz zagorzały przeciwnik ówczesnego ustroju. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 18169/II. IPN-Rz-044/928 (18169/II) t. 1, 2.
.