Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Lesław
Nazwisko: Burtan
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 25-11-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dotyczyły operacyjnej ochrony Rzeszowskiego Wydawnictwa Prasowego RSW "Książka-Prasa-Ruch". J. Burtan występuje w materiałach jako dziennikarz tzw. "solidarnościowy" oraz jeden z redaktorów "Gazety Budowlanej". IPN-Rz-053/41 (278/IV) t. 2
Sprawa Obiektowa [SO] W/w występuje w SO krypt. "Azymut" jako jedna z osób, która wniosła odwołanie do Komisji Odwoławczej w związku ze zwolnieniem z MKR Rzeszów. Sprawa wszczęta została na „Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ >Solidarność< w Rzeszowie”. Celem prowadzonej sprawy miała być „operacyjna ochrona” związku „głównie przed wpływami grup i elementów antysocjalistycznych". IPN-Rz-053/65 (244/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 02.09.1983) w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Opór" jako "osoba wspomagająca RKW NSZZ >S< w Rzeszowie, w zakresie sporządzania tekstów ulotek i artykułów" dla czasopism sygnowanych przez RKW. IPN-Rz-00163/13 (18344/II) t. 1, 4
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Burtan Jerzy występuje w sprawie dotyczącej innej osoby jako korespondent, który "dostarczał wszystkie informacje z KW i UM do MKR Rzeszów". Sprawa dotyczyła publikacji treści "antysocjalistycznych" na łamach "Solidarności Rzeszowskiej". IPN-Rz-043/1141 (17013/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w SOR krypt. "Major", jako dziennikarz uczestniczący w konferencji prasowej członków byłego Komitetu Strajkowego, którzy okupowali siedzibę b. WRZZ w Rzeszowie. Sprawa operacyjnego rozpracowania dotyczyła przekazania w trakcie konferencji prasowej informacji, o działaniach funkcjonariusza KWMO w Rzeszowie podjętych wobec pracownicy Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". IPN-Rz-043/1174 (17061/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Wymieniony w w materiałach SO krypt. "Azymut II" jako jedna z osób uczestniczących w spotkaniu Komitetów Organizacyjnych i Komisji Zakładowych NSZZ "S" odbywającym się w siedzibie RKW w Rzeszowie. Przedmiotem prowadzonej sprawy była "ochrona operacyjna zakładowych organizacji związkowych działających w obiektach gospodarki narodowej". IPN-Rz-053/30 (294/IV) t. 2
.