Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena
Nazwisko: Wieczorek
Nazwisko rodowe: Wieczorek
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 22-05-1934
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Helena Wieczorek figuruje w aktach śledztwa przeciwko członkom nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. "Podziemna Organizacja Orlęta", działającej na terenie Torunia i zlikwidowanej przez Sekcję III i V PUBP Toruń przy współudziale Wydz. III Bydgoszcz. H. Wieczorek należała do organizacji od jesieni 1950, redagowała, pisała i rozklejała ulotki o treści "antypaństwowej" oraz przechowywała pieczątkę organizacji. 24.02.1951 zatrzymana i poddana rewizji. 27.02.1951 decyzją Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy tymczasowo aresztowana. 28.02.1951 umieszczona w areszcie PUBP Toruń, następnie 11.05.1951 w Więzieniu Karno-Śledczym w Toruniu w zw. z oskarżeniem o przestępstwo z art. 23 § 1 dekretu z 13.06.1946. Decyzją WPR w Bydgoszczy (Pr.II 45/51) z 27.04.1951 przekazana do dyspozycji Sądu Powiatowego Wydz. Nieletnich w Bydgoszczy, który zwolnił ją z odbycia kary ze względu na jej młodociany wiek. IPN BY 070/2975, t. 1-4 (3053/III)
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Sprawa krypt. "Zespół"/"Orlęta" założona na osobę związaną z nielegalną organizacją młodzieżową pn. "Organizacja Podziemna Orlęta", działającą na terenie Torunia od października 1950 do lutego 1951. W aktach wcześniejsza dokumentacja dot. rozpracowywania tejże organizacji, m.in. ankieta personalna Heleny Wieczorek, dwa "streszczenia sprawy" sporządzone 28.02.1951 oraz wykaz osób zatrzymanych w sprawie ulotek z 24.02.1951, na którym widnieje nazwisko ww. Sprawę zakończono postanowieniem z 09.12.1957. Akta złożono w archiwum pod nr 1589/II. IPN BY 044/157 (1589/II)
Charakterystyka Charakterystyka nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. "Organizacja Podziemna Orlęta" działającej na terenie Torunia. H. Wieczorek należała do organizacji od listopada 1950 do lutego 1951 jako aktywna członkini zarządu organizacji, aresztowana przez PUBP Toruń 24.02.1951. Decyzją Sądu Powiatowego w Wydz. Nieletnich w Bydgoszczy sprawę wobec ww. umorzono. IPN BY 09/74 (74/0), IPN BU 0176/145
Akta paszportowe Z-ca Komendanta Woj. MO w Bydgoszczy 5.08.1958 wniósł zastrzeżenie wyjazdu H. Wieczorek do RFN w związku z tym, że należała do nielegalnej organizacji pn. "Orlęta" i że "jest wrogo ustosunkowana do PRL". Odmowy na wyjazdy do NRD i RFN otrzymała 24.09.1958, 11.03.1959, 24.05.1963 i 24.06.1963. O ubieganiu się o paszport przez ww. informowany był Inspektorat i Wydz. II KWMO Bydgoszcz. EATO 3217 i na podst. akt IPN By 070/2975 oraz zapisów kartotecznych
.