Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Irzyński
Miejsce urodzenia: Koziany
Data urodzenia: 17-07-1931
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Śledcze Śledztwo w sprawie szerzenia przez J. Irzyńskiego na terenie Rzeszowa "od jesieni 1948 r. do 1950 r. wrogiej propagandy dot. ustroju państwa". Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Materiały w sprawie szerzenia "wrogiej propagandy dot. ustroju państwa". IPN Rz 108/6074 (Pr. II-536/50).
Akta sądowe Materiały postępowania sądowego, dotyczą faktu "rozsiewania informacji przedstawiających w fałszywym świetle gospodarkę Związku Radzieckiego i państwa polskiego". Skazany na 3 lata więzienia i utratę praw publicznych na okres 1 roku. IPN Rz 25/2547 (Sr. 702/50).
Materiały administracyjne 1) Wykaz aresztowanych w 1950 r. 2) Repertorium postępowań przygotowawczych za 1950 r. 3) Repertorium nadzoru nad wykonaniem kar za 1951 r. IPN Rz 65/56, IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/23.
Materiały administracyjne Występuje w raportach Wydz. Śledczego WUBP Rzeszów (14.12.1950). Sprawa dotyczyła szeptanej propagandy. IPN Rz 04/104 (H-28 t. 38).
Materiały administracyjne Figuruje w aktach administracyjnych Centralnego Więzienia w Rawiczu. Osadzony w okresie od 15.03.1951 do 22.10.1953. IPN 3/46, IPN Po 3/38, IPN Po 3/47, IPN Po 3/96.
.